Ze­mětře­se­ní v Chor­vat­sku: svě­dec­tví

Ze­mětře­se­ní v Chor­vat­sku: svě­dec­tví

Případné dary pro lidi postižené zemětřesením lze posílat na: Erste BankaDjelo Marijino – Pokret FokolaraIBAN HR2224020061100070715Zpráva pro příjemce: help – earthquakeCodice SWIFT: BIC ESBCHR22 Po ni­či­vém ze­mětře­se­ní, kte­ré za­sáh­lo 29. pro­sin­ce...
Odvaha odejít

Odvaha odejít

Pan­na Ma­ria na svat­bě v Káni na­bá­dá ostat­ní – a tím také nás: „Udě­lej­te všech­no, co vám řek­ne!“ Je­žíš v evan­ge­li­ích říká spous­tu dů­le­ži­tých věcí, na­pří­klad to, že má-li tvůj bra­tr něco pro­ti tobě, jdi a smiř se s ním. Ně­kdy se ale do­sta­ne­me...
Až zavolá tě Aš

Až zavolá tě Aš

Je to už sko­ro tři­cet let, co žiju v Plzni a je­jím oko­lí, na­jez­dil jsem za tu dobu jako kněz po zá­pad­ních Čechách ko­lem půl mi­li­o­nu ki­lo­me­t­rů, ale ješ­tě ni­kdy jsem ne­byl v Aši – to je ostuda, co? Upro­střed le­toš­ní­ho léta, v so­bo­tu 3....
Cesta k povolání

Cesta k povolání

Spolupráce s Duchem Svatým Fokolarín Martin Uher pracuje jako lékař u záchranné služby. Na letošní říjnové mariapoli na Velehradě vyprávěl, jak ve svém životě „spolupracuje s Duchem Svatým“, a to v povolání duchovním i laickém. Přinášíme výběr z jeho zkušeností. „Běž...

Pin It on Pinterest