Slovo života – únor 2024

Slovo života – únor 2024

„Ve všem, co děláte, projevujte lásku.“ (1 Kor 16,14) Slovo života pro děti – únor 2024 Slovo života pro mládež – únor 2024 Slovo života – únor 2024 Slovo života - audio – únor 2024 „Ve všem, co děláte, projevujte lásku.“ (1 Kor 16,14)1 Tento měsíc budou svítilnou...
Slovo života – leden 2024

Slovo života – leden 2024

„Miluj Pána, svého Boha… a svého bližního jako sám sebe!“ (Lk 10,27) Slovo života pro děti – leden 2024 Slovo života pro mládež – leden 2024 Slovo života – leden 2024 „Miluj Pána, svého Boha… a svého bližního jako sám sebe!“ (Lk 10,27)   Letošní týden modliteb za...
Slovo života – prosinec 2023

Slovo života – prosinec 2023

 „Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.“ (1 Sol 5,16-18) Slovo života pro děti – prosinec 2023 Slovo života pro mládež – prosinec 2023 Slovo života – prosinec 2023 „Stále se...
Slovo života – listopad 2023

Slovo života – listopad 2023

„Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.“ (1 Sol 5,5) Slovo života pro děti – listopad 2023 Slovo života pro mládež – listopad 2023 Slovo života – listopad 2023 „Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.“...
Slovo života – říjen 2023

Slovo života – říjen 2023

„Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Mt 22,21) Slovo života pro děti – říjen 2023 Slovo života pro mládež – říjen 2023 Slovo života – říjen 2023 „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Mt 22,21)   Ježíš vstoupil do...
Slovo života – září 2023

Slovo života – září 2023

„Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.“ (Žalm 145,2) Slovo života pro děti – září 2023 Slovo života pro mládež – září 2023 Slovo života – září 2023 „Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.“ (Žalm 145,2) Úryvek z Písma,...

Pin It on Pinterest