Slovo života – září 2023

Slovo života – září 2023

„Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.“ (Žalm 145,2) Slovo života pro děti – září 2023 Slovo života pro mládež – září 2023 Slovo života – září 2023 „Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.“ (Žalm 145,2) Úryvek z Písma,...
Slovo života – srpen 2023

Slovo života – srpen 2023

„Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ (Mt 15,28) Slovo života pro děti – srpen 2023 Slovo života pro mládež – srpen 2023 Slovo života – srpen 2023 1Srpen 2023 „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ (Mt 15,28) Ježíš...
Slovo života – červenec 2023

Slovo života – červenec 2023

„Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ (Mt 10,42) Slovo života pro děti – červenec 2023 Slovo života pro mládež – červenec 2023 Slovo života – červenec 2023 „Kdo podá...
Slovo života – červen 2023

Slovo života – červen 2023

„Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“ (2 Kor 13,11) Slovo života pro děti – červen 2023 Slovo života pro mládež – červen 2023 Slovo života – červen 2023 „Žijte v radosti, napravujte...
Slovo života – květen 2023

Slovo života – květen 2023

„V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého.“ (Řím 12,10) Slovo života pro děti – květen 2023 Slovo života pro mládež – květen 2023 Slovo života – květen 2023 „V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti...
Slovo života – duben 2023

Slovo života – duben 2023

„Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ (Kol 3,2) Slovo života pro děti – duben 2023 Slovo života pro mládež – duben 2023 Slovo života – duben 2023 „Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ (Kol 3,2) První křesťanské komunity...

Pin It on Pinterest