Slovo života – červen 2023

Slovo života – červen 2023

„Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“ (2 Kor 13,11) Slovo života pro děti – červen 2023 Slovo života pro mládež – červen 2023 Slovo života – červen 2023 „Žijte v radosti, napravujte...
Slovo života – květen 2023

Slovo života – květen 2023

„V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého.“ (Řím 12,10) Slovo života pro děti – květen 2023 Slovo života pro mládež – květen 2023 Slovo života – květen 2023 „V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti...
Slovo života – duben 2023

Slovo života – duben 2023

„Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ (Kol 3,2) Slovo života pro děti – duben 2023 Slovo života pro mládež – duben 2023 Slovo života – duben 2023 „Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ (Kol 3,2) První křesťanské komunity...
Slovo života – březen 2023

Slovo života – březen 2023

„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.“ (Ef 5,8-9) Slovo života pro děti – březen 2023 Slovo života pro mládež – březen 2023 Slovo života – březen 2023 „Žijte jako děti světla. Ovoce toho...
Slovo života – únor 2023

Slovo života – únor 2023

„Ty jsi Bůh, který mě vidí.“ (srov. Gen 16,13) Slovo života pro děti – únor 2023 Slovo života pro mládež – únor 2023 Slovo života – únor 2023 „Ty jsi Bůh, který mě vidí.“ (srov. Gen 16,13) Verš Slova života na tento měsíc pochází z knihy Genesis. Tato slova pronesla...
Slovo života – leden 2023

Slovo života – leden 2023

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost“ (Iz 1,17) Slovo života pro děti – leden 2023 Slovo života pro mládež – leden 2023 Slovo života – leden 2023 „Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“ (Iz 1,17) Slovo života na měsíc leden je vyňato z první kapitoly...

Pin It on Pinterest