Mariapoli Milovy 2023

Mariapoli Milovy 2023

Východočeská komunita Hnu­tí fo­ko­lá­re Vás zve na Mariapoli pro celou rodinu – ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2023 v Milovech – Penzion Poslední míle. TÉMA: S navigací nejdál dojdeš program:  společný dopolední program dle věkových skupin  praktická témata s...
MARIAPOLI SRNÍ 2023

MARIAPOLI SRNÍ 2023

Hnu­tí fo­ko­lá­re Vás zve na spo­leč­ně pro­ži­té dny 28. 9. – 1. 10. 2023 v ho­te­lu Srní v cen­t­ru Ná­rod­ní­ho par­ku Šuma­va. TÉMA MA­RI­A­PO­LI: MODLITBA Za­čí­ná­me ve čtvrtek 28. 9. obědem 12:30–14:00. Končíme v neděli 1. 10. obě­dem. Při­hlá­še­ní ZDE...
Jubilejní konference Člověk a média

Jubilejní konference Člověk a média

  Srdečně Vás zveme na jubilejní 40. konferenci Člověk a média na téma   KAM JSME DOŠLI?JAK SE ZMĚNILA MÉDIA ZA POSLEDNÍCH DVACET LET která se uskuteční dne 30. března 2023 od 17:30 hod.  v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1). Prosíme Vás o přihlášení na...
Mezinárodní konference o synodalitě

Mezinárodní konference o synodalitě

října 2022 od 9 hodin do 15:30 se v bratislavské Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolícké cyrilometodské bohoslovecké fakultě bude konat mezinárodní konference otevřená pro širokou veřejnost. Na konferenci vystoupí uznávaný teolog Piero Coda a bude přednášet na...
Pozvánka na školu dialogu

Pozvánka na školu dialogu

Zveme vás na podzimní běh naší školy dialogu. Jedná se o opakování úspěšného jarního kursu, a proto zveme zvláště ty, kdo se na jaře nemohli zúčastnit. Tentokrát je však škola otevřena i pro širší veřejnost, a proto můžete pozvat také další zájemce ze svého okolí. Na...
EU You­th Sum­mit

EU You­th Sum­mit

Hora Mat­ky Boží, Krá­lí­ky; 21. – 26. 8. 2022 Me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní mlá­de­že v Krá­lí­kách je sou­čás­ti ev­rop­ské­ho pro­jek­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ malá part­ner­ství, kde se v 3 ze­mích (Česko, Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko) fi­nanč­ně pod­po­ří...

Pin It on Pinterest