Chiara Lubich

Myšlenka na den

29. 3. 2023

„Buďme pohotoví v lásce“

Slovo života – březen 2023

„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.“ (Ef 5,8-9)

Slovo života – únor 2023

„Ty jsi Bůh, který mě vidí.“ (srov. Gen 16,13)

Slovo života – leden 2023

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“ (Iz 1,17)

Slovo života – prosinec 2022

„Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky.“ (Iz 26,4)

Slovo života – listopad 2022

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Nejnovější příspěvky

Sbírka pro Ukrajinu

Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se vzedmula v celé naší zemi obrovská vlna solidarity. Jak víte, ani my jsme nezůstali stát stranou. Mnozí z nás se zapojili do podpůrných akcí organizovaných církevními i občanskými organizacemi. Vedle toho vyhlásilo Hnutí...

pokračovat ve čtení

Pozvánka na školu dialogu

Zveme vás na podzimní běh naší školy dialogu. Jedná se o opakování úspěšného jarního kursu, a proto zveme zvláště ty, kdo se na jaře nemohli zúčastnit. Tentokrát je však škola otevřena i pro širší veřejnost, a proto můžete pozvat také další zájemce ze svého okolí. Na...

pokračovat ve čtení

EU You­th Sum­mit

Hora Mat­ky Boží, Krá­lí­ky; 21. - 26. 8. 2022 Me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní mlá­de­že v Krá­lí­kách je sou­čás­ti ev­rop­ské­ho pro­jek­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ malá part­ner­ství, kde se v 3 ze­mích (Česko, Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko) fi­nanč­ně pod­po­ří mlá­dež­nic­ké...

pokračovat ve čtení

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Prv­ní čer­ven­co­vý tý­den se opět ko­na­ly let­ní prá­ce v ci­ta­de­le Pakt a ko­lem Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři. Bě­hem těch­to dní se zde kaž­do­roč­ně se­tká­va­jí lidé růz­ných vě­ko­vých sku­pin a růz­né­ho po­vo­lá­ní, kte­ří při­chá­ze­jí...

pokračovat ve čtení

Příběh, který napsal život

Baví mě lidi pro­po­jo­vat

Baví mě lidi pro­po­jo­vat

Ještě před třemi měsíci konstruoval 3D tiskárny v pražských Holešovicích, teď je Josef Zvoníček koordinátorem česko-slovenské větve Františkovy ekonomiky (FE), iniciativy založené papežem Františkem, jejímž cílem je vrátit zpět do středu ekonomického uvažování péči o člověka a stvoření. Z pražského velkoměsta se s rodinou přestěhoval na okraj Zlína a společně s lidmi z ekonomiky společenství (ES) se snaží o Františkově nové vizi ekonomiky šířit povědomí.  Jak jsi po­znal ES a FE? O eko­no­mi­ce spo­le­čen­ství jsem vě­děl již del­ší dobu. Pa­ma­tu­ju si, že asi před sed­mi lety jsem byl na se­tká­ní gen, kde o ní mlu­vil eko­nom Petr Lás­ka. Teh­dy mi to jako stu­den­to­vi stro­jí­ren­ství na VUT v Brně nic moc ne­ří­ka­lo a dál jsem in­for­ma­ci o eko­no­mi­ce spo­le­čen­ství pus­til z hla­vy. Fran­tiš­ko­va eko­no­mi­ka teh­dy ani ne­e­xis­to­va­la a když jsem na ni ně­kdy v roce 2020 na­ra­zil v jed­nom člán­ku, moc mě svým ná­zvem ne­za­u­ja­la.  Řekni nám, co tě ved­lo k tomu,...

pokračovat ve čtení

Zprávy z Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Error: Error validating access token: Session has expired on Friday, 03-Mar-23 08:14:16 PST. The current time is Wednesday, 29-Mar-23 08:19:27 PDT.
Type: OAuthException

Join us on Facebook

1 měsíc před


Původní e-mail ---------- GRATULUJEME!

www.cirkev.cz/cena-moralni-autorita-pro-arcibiskupa-graubnera21630?utmsource=newsletter&utmmedium=clanek&utmcampaign=denni-vyber-zprav&utm_term=21630

... VíceMéně

1 měsíc před

KŘÍŽOVÁ CESTA V KYJEVĚ.

Pacovníci Caritas Spes (Ukrajina) v Kyjevě vás zvou 24. února 2023 v 19:00 k účasti na Ukrajinské křížové cestě - 366. zastavení, ke které sami napsali komentář.

... VíceMéně

Video image

Komantáře na Facebooku

1 měsíc před

Pan arcibiskup Graubner nás zve na cestu ke svatosti.

... VíceMéně

Video image

Komantáře na Facebooku

1 měsíc před

Dnes, v pondělí 20.2. 2023 ve 20.30 vás zveme ke sledování diskuse o synodě v Praze v pořadu Sním s Ním na televizi Noe. Hosty jsou Hana Pohořala a Stanislav Přibyl.📽 pořad Sním s Ním - dnes večer ve 20:30 živě

Jaké otázky ohledně života církve si kladou naši bratři a sestry v ostatních zemích Evropy? Do jaké míry souzní s tématy, které hýbou místní církví? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat společně s Hanou Pohořalou a P. Stanislavem Přibylem, delegáty Evropského synodálního setkání. 🕊

... VíceMéně

Dnes, v pondělí 20.2. 2023  ve 20.30 vás zveme  ke sledování diskuse o synodě v Praze v pořadu Sním s Ním na televizi Noe. Hosty jsou Hana Pohořala a Stanislav Přibyl.
1 měsíc před

Milí přátelé,

příroda se pomaličku probouzí a s touto krásnou změnou zase začínáme naše práce v zahradách citadely. První brigádu plánujeme na sobotu 4. března 2023 a rádi přivítáme všechny, i když tentokrát zveme hlavně obyvatele Prahy a "Nové rodiny".

Budeme sbírat popadané větve na zahradách i odpadky po zimě, stříhat trávy a odkvetlé trvalky, prořezávat keře, stromy, uklízet kůlnu a dělat další zahradnické práce. Záleží, kolik se nás brigádníků sejde.

Sraz je v 9 hodin na farním dvoře u Sýpky.

Prosím, dejte nám včas vědět (nejlépe do čtvrtka 2. 3.), kdo byste přišli, abychom s Vámi mohli počítat s obědem e-mail: mhrabe@volny.cz.

Díky a nezapomeňte se dobře obléknout a počítat i s mokrem. 🙂

Těšíme se na Vás,

Marie Hrabětová, Blanka Padevětová a Kája Háček

... VíceMéně

Milí přátelé,
příroda  se pomaličku probouzí a s touto krásnou změnou zase začínáme naše práce  v zahradách citadely. První brigádu plánujeme na sobotu 4. března 2023 a  rádi přivítáme všechny, i když tentokrát zveme hlavně obyvatele Prahy a Nové rodiny.

Budeme  sbírat popadané větve na zahradách i odpadky po zimě, stříhat trávy a  odkvetlé trvalky, prořezávat keře, stromy, uklízet kůlnu a dělat další  zahradnické práce. Záleží, kolik se nás brigádníků sejde.

Sraz je v 9 hodin na farním dvoře u Sýpky.

Prosím, dejte nám včas vědět (nejlépe do čtvrtka 2. 3.), kdo byste přišli, abychom s Vámi mohli počítat s obědem e-mail: [mhrabe@volny.cz](mailto:mhrabe@volny.cz).

Díky a nezapomeňte se dobře obléknout a počítat i s mokrem. :)

Těšíme se na Vás,

Marie Hrabětová, Blanka Padevětová a Kája Háček
1 měsíc před

Margaret Karram pro Katolický týdeník."Když jsem žila v Jeruzalémě, moc mi pomáhalo si uvědomit, že právě zde Ježíš trpěl. Právě tudy prošel křížovou cestu a byl ukřižován. Ale vstal z mrtvých. My křesťané musíme vydávat svědectví o vzkříšení a přinášet lidem naději: že když budeme rozsévat dobro, jednou uvidíme výsledek – i když u toho třeba já už nebudu, někdo jiný ho uvidí," říká v rozhovoru pro KT prezidentka Hnutí fokoláre.

www.katyd.cz/zpravodajstvi/snim-o-cirkvi-svedcici-o-radosti.html

... VíceMéně

Margaret Karram pro Katolický týdeník.

Komantáře na Facebooku

Ona je velmi dynamická a pravdivá 😊 to byla i Chiara.... musíme běžet k cíli,ne stát, vyčkávat váhat....😊

„Aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil."

Pin It on Pinterest