Chiara Lubich

Myšlenka na den

3. 6. 2023

„Snažme se na bližním vidět to pozitivní”

Slovo života – červen 2023

„Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“ (2 Kor 13,11)

Slovo života – květen 2023

„V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého.“ (Řím 12,10)

Slovo života – duben 2023

„Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.“ (Kol 3,2)

Slovo života – březen 2023

„Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.“ (Ef 5,8-9)

Slovo života – únor 2023

„Ty jsi Bůh, který mě vidí.“ (srov. Gen 16,13)

Nejnovější příspěvky

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Japonsko

JAPONSKO: OTEVŘETE SRDCE VŠEM! ありがとう  Arigato  Děkuji  思いやり Omoiyari Být pozorný k druhým 健康 Kenko Zdraví 平和 Heiwa Mír 美しさ Utsukushisa Krása 正直 Shojiki Čestnost Podle průzkumu japonské národní televize NHK právě těchto šest slov Japonci nejvíc milují. Dobře vyjadřují...

pokračovat ve čtení

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Korea

KOREA: DIALOG JE KULTUROU LIDSKÉ RODINY   „Nauč nás, Pane, jít společně, dívat se stejným směrem. Ať jsme spojeni jedním cílem a hledáme stejné hodnoty na cestě k Jednomu, který nás miluje a očekává, který je základem každého nového přátelství.“   Takto se...

pokračovat ve čtení

Modlitba za Evropu

SPOLEČNĚ PRO EVROPU
… je iniciativa více než 300 křesťanských společenství a hnutí z různých církví v Evropě. Během setkání přátel Společně pro Evropu v Portu vznikl nový nápad: tentokrát bychom mohli uskutečnit devítidenní modlitbu ke Dni Evropy.

pokračovat ve čtení

Škola Nových rodin

Zveme všechny zájemce z řad manželských párů a rodin na letní školu rodin, která bude v klášteře sester Congregatio Jesu ve Štěkni u Strakonic od 13. do 19.8.2023, a kterou pro vás připravují Nové Rodiny z Hnutí Fokoláre. Škola rodin je určena každému, kdo se chce...

pokračovat ve čtení

Příběh, který napsal život

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že, vy­je­li au­tem z Ne­a­po­le a dva dny byli na ces­tě, aby se v Pra­ze moh­li po­dě­lit o své zku­še­nos­ti na ví­ken­du pro man­že­le. Toto se­tká­ní na­zva­né Spo­lu na ces­tě se usku­teč­ni­lo ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři za účas­ti více než 60 man­žel­ských párů. Cíl kur­zu vý­stiž­ně po­psal Sal­va­to­re: „Naše před­sta­va není učit ně­če­mu, ale po­mo­ci, aby z kaž­dé dvo­ji­ce vy­stou­pi­lo do po­pře­dí to krás­no, kte­ré tam je a kte­ré je spe­ci­fic­ké pro kaž­dý pár. To bo­hat­ství, kte­ré kaž­dý má, jen ho mož­ná ně­kdy ne­zvlád­ne za­hléd­nout.“ Mag­da­le­na: Za­u­ja­lo mě, že mlu­ví­te o man­žel­ství jako o prv­ním dí­tě­ti. Jako o ně­čem, o co se musí...

pokračovat ve čtení

Zprávy z Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 týden před

Odkaz 👉 youtu.be/wqR1B_KTSBk

Skladbu „Co ze mě zůstává“ nabízíme pravé dnes, ve verzi s našeho nového alba „The Reason“ (2023). Zážitek s lásky „zrozené z našich slz“, která může zářit „vic než zlato“... ať se Vám dobře poslouchá… 😉

Gen Rosso Loppiano

... VíceMéně

Odkaz 👉 https://youtu.be/wqR1B_KTSBk
Skladbu „Co ze mě zůstává“ nabízíme  pravé dnes, ve verzi s našeho nového alba  „The Reason“ (2023). Zážitek s lásky „zrozené z našich slz“, která může zářit „vic než zlato“... ať se Vám dobře poslouchá… 😉
 Gen Rosso Loppiano
1 týden před

Srdečně zveme na farní zahradu do Vinoře.

... VíceMéně

Srdečně zveme na farní zahradu do Vinoře.
3 týdny před

👉🏻 youtu.be/l18nkM1QYjk

Rádi bychom nabídli nove video s textem, známe už písně “Bumerang” ve verzi našeho nového CD “The Reason” (2023)… tak ať se Vám dobře poslouchá a sleduje 😉 Gen Rosso Loppiano

... VíceMéně

👉🏻 https://youtu.be/l18nkM1QYjk

Rádi bychom nabídli  nove video s textem, známe už písně “Bumerang” ve verzi našeho nového CD “The Reason” (2023)… tak ať se Vám dobře poslouchá a sleduje 😉 Gen Rosso Loppiano
4 týdny před

V termínu 2-9.7 jedeme s manželem a synem ☺️ pomoct na rodinném táboře na Ukrajině. Bereme s sebou tým cca 7 lidi, ale stále ještě hledáme 2-3 lidi. ideálně někoho ve věku 18-30 let, kdo ma zkušenost s práci s dětmi. Tábor bude v Karpatech v západní části Ukrajiny, takže v nejbezpečnější části země. Pokud byste měli zájem se dozvědět víc, napište mi zprávu. 🇺🇦❤️

... VíceMéně

V termínu 2-9.7 jedeme s manželem a synem ☺️ pomoct na rodinném táboře na Ukrajině. Bereme s sebou tým cca 7 lidi, ale stále ještě hledáme 2-3 lidi. ideálně někoho ve věku 18-30 let, kdo ma zkušenost s práci s dětmi. Tábor bude v Karpatech v západní části Ukrajiny, takže v nejbezpečnější části země. Pokud byste měli zájem se dozvědět víc, napište mi zprávu. 🇺🇦❤️
1 měsíc před

💥https://youtu.be/8FSFIYhV7CQ

Pokud můžete a chcete, udělejte si chvilku pro sebe a pro Vaše příbuzní a užijte si nový koncert Gen Rosso vysílaný před 2 dny. Skupina zahrála 13 písní z právě vydaného nového alba s názvem "The Reason". Příjemný poslech a zdravime všechny 🎧

Gen Rosso Loppiano ... VíceMéně

💥https://youtu.be/8FSFIYhV7CQ

Pokud můžete a chcete, udělejte si chvilku pro sebe a pro Vaše příbuzní a užijte si nový koncert Gen Rosso vysílaný před 2 dny. Skupina zahrála 13 písní z právě vydaného nového alba s názvem The Reason. Příjemný poslech a zdravime všechny 🎧 
Gen Rosso Loppiano
Načíst další příspěvky

„Aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil."

Pin It on Pinterest