Život v Hnutí

Události, ohlasy
Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Fidži

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Fidži

FOKOLARE V PACIFIKU, JEDNA RODINA Přestože Margaret Karramová a Jesús Morán dorazili na Fidži 3. května, oficiální začátek jejich cesty po Oceánii se uskutečnil o dva dny později, kdy proběhl obřad "Sevusevu". Zúčastnilo se ho přes 200 lidí včetně zástupců místní...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Japonsko

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Japonsko

JAPONSKO: OTEVŘETE SRDCE VŠEM! ありがとう  Arigato  Děkuji  思いやり Omoiyari Být pozorný k druhým 健康 Kenko Zdraví 平和 Heiwa Mír 美しさ Utsukushisa Krása 正直 Shojiki Čestnost Podle průzkumu japonské národní televize NHK právě těchto šest slov Japonci nejvíc milují. Dobře vyjadřují...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Korea

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Korea

KOREA: DIALOG JE KULTUROU LIDSKÉ RODINY   „Nauč nás, Pane, jít společně, dívat se stejným směrem. Ať jsme spojeni jedním cílem a hledáme stejné hodnoty na cestě k Jednomu, který nás miluje a očekává, který je základem každého nového přátelství.“   Takto se...

Modlitba za Evropu

Modlitba za Evropu

Modlitba za Evropu - Na cestě k 9. květnu 2023 Společně pro Evropu ... je iniciativa více než 300 křesťanských společenství a hnutí z různých církví v Evropě. Charismata, dary, které nám Bůh v těchto společenstvích a hnutích dává, nás vedou cestou bratrství a...

Velikonoční přání 2023

Velikonoční přání 2023

„Pane, děkujeme ti za křížovou cestu, která nás dovedla k vítězné radosti. Dej, ať své životní cesty procházíme pod tímto zorným úhlem. Ať nás tvůj kříž vede do života a je perspektivou ve všech našich bolestech a trápeních. Ať se tvé vzkříšení pro nás stane příslibem...

Co jsou kulturní války

Co jsou kulturní války

Organizátoři 39. konference cyklu Člověk a média se rozhodli pro třaskavé téma: kulturní války. Odkud se tento poměrně nový fenomén vzal? Jak přispívá k polarizaci společnosti, které jsme svědkem od jisté doby? Jakou roli v tom hraje internet a sociální sítě?     ...

Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka pro Ukrajinu

Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se vzedmula v celé naší zemi obrovská vlna solidarity. Jak víte, ani my jsme nezůstali stát stranou. Mnozí z nás se zapojili do podpůrných akcí organizovaných církevními i občanskými organizacemi. Vedle toho vyhlásilo Hnutí...

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Prv­ní čer­ven­co­vý tý­den se opět ko­na­ly let­ní prá­ce v ci­ta­de­le Pakt a ko­lem Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři. Bě­hem těch­to dní se zde kaž­do­roč­ně se­tká­va­jí lidé růz­ných vě­ko­vých sku­pin a růz­né­ho po­vo­lá­ní, kte­ří při­chá­ze­jí...

Zlatá Praha v Srbsku

Zlatá Praha v Srbsku

Více než de­sít­ka od­váž­liv­ců, kte­ří přes­to, že je za prv­ní­ho let­ní­ho so­bot­ní­ho roz­břes­ku  ne­pro­bu­dil pro­ni­ka­vý zvuk bu­dí­ku, ale prou­dů li­jav­ce do­pa­da­jí­cích zven­čí na oken­ní pa­ra­pe­ty je­jich lož­nic, vy­ra­zi­li na různá praž­ská...

K si­tu­a­ci na Ukra­ji­ně

K si­tu­a­ci na Ukra­ji­ně

Představitelé Hnutí fokoláre v Evropě napsali společný dopis členům Hnutí s výzvou k modlitbám za mír. Píší: „… tvá­ří v tvář pro­bí­ha­jí­cí vál­ce na Ukra­ji­ně bychom vás všech­ny chtě­li vy­zvat, abychom se spo­leč­ně in­ten­ziv­ně mod­li­li za mír, vy­sla­li...

To, co nás rozděluje

To, co nás rozděluje

MUDr. ThLic. Martin Uher, PhD. et PhD. pochází z Prahy. Žil ve fokoláre v Praze, v Košicích, Bratislavě a v současné době v polských Katovicích. Přednášel na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jako lékař pracoval v oblasti dětské intenzivní medicíny a...

Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství

Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství

Při pří­le­ži­tos­ti de­sá­té­ho vý­ro­čí smr­ti Jar­mi­ly Syn­ko­vé vy­šla v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku kni­ha „Lás­ko! Pří­běh jed­no­ho man­žel­ství“. Vztah Jar­mi­ly a Jin­dři­cha Syn­ko­vých nám dá­va­jí za­ku­sit úryv­ky z de­ní­ků, do­pi­sů a úvah....

Pin It on Pinterest

Share This