Život v Hnutí

Události, ohlasy
Není špatný nápad vyrazit na Západ

Není špatný nápad vyrazit na Západ

         Ten nápad mi přišel na mysl hned poté, co jsem na jaře dostal pozvánku na setkání přátel Hnutí fokoláre západočeské oblasti, které se uskutečnilo v sobotu 15. července letošního roku v nejzápadnějším výběžku naší země, v Aši. Bylo to setkání již páté a těch...

Zlatá Praha v Americe, Mexiku a Kanadě

Zlatá Praha v Americe, Mexiku a Kanadě

V sobotu 10. června 2023 se uskutečnil výlet Zlaté Prahy do Ameriky, Kanady a Mexika. Více než desítka odvážlivců, kteří vyrazili na nejzápadnější výspu Prahy, aby se odtud vydali ještě mnohem dále na západ, měla již od první minuty cesty možnost s některými...

Díky, Františku!

Díky, Františku!

„Hledat každý den maličkosti, ze kterých bychom se mohli radovat“ – toto krédo provázelo Františka Mustera v posledním období jeho pozemského života, který se před rokem – 10. srpna 2022 – nečekaně ukončil. Během více než 67 let rozdal mnoho radosti svým blízkým...

Zlatá Praha – „Ukrajina a Rusko“

Zlatá Praha – „Ukrajina a Rusko“

V neděli 4. června 2023 se v rámci iniciativy Zlatá Praha uskutečnilo v Centru Mariapoli v Praze - Vinoři setkání na téma Ukrajina a Rusko s názvem „Pokus o pohled z obou stran“. V krátkém úvodu Jiří Kratochvíl nejprve představil oba hosty, kteří se nedávno vrátili z...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Australie

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Australie

Milí všichni, dorazili jsme do australské fáze této cesty, na kontinent, který nám otevřel dveře k novému a mimořádnému kulturnímu bohatství a k rozmanité a multikulturní rodině Hnutí fokoláre. Toto aggiornamento je dílem Tommyho Hartmanna, ženatého fokolarína, který...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Indonésie

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Indonésie

Indonésie – dialog jako styl života PANONGAN (INDONÉSIE) 17. května 2023 Je osm hodin ráno a jsme v katolické farnosti svaté Odélie asi dvě hodiny od Jakarty. Arcibiskup a kardinál indonéského hlavního města Ignác Suharyo zorganizoval setkání se zástupci vlády,...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Fidži

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Fidži

FOKOLARE V PACIFIKU, JEDNA RODINA Přestože Margaret Karramová a Jesús Morán dorazili na Fidži 3. května, oficiální začátek jejich cesty po Oceánii se uskutečnil o dva dny později, kdy proběhl obřad "Sevusevu". Zúčastnilo se ho přes 200 lidí včetně zástupců místní...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Japonsko

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Japonsko

JAPONSKO: OTEVŘETE SRDCE VŠEM! ありがとう  Arigato  Děkuji  思いやり Omoiyari Být pozorný k druhým 健康 Kenko Zdraví 平和 Heiwa Mír 美しさ Utsukushisa Krása 正直 Shojiki Čestnost Podle průzkumu japonské národní televize NHK právě těchto šest slov Japonci nejvíc milují. Dobře vyjadřují...

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Korea

Cesta Margaret a Jesuse po Asii – Korea

KOREA: DIALOG JE KULTUROU LIDSKÉ RODINY   „Nauč nás, Pane, jít společně, dívat se stejným směrem. Ať jsme spojeni jedním cílem a hledáme stejné hodnoty na cestě k Jednomu, který nás miluje a očekává, který je základem každého nového přátelství.“   Takto se...

Modlitba za Evropu

Modlitba za Evropu

Modlitba za Evropu - Na cestě k 9. květnu 2023 Společně pro Evropu ... je iniciativa více než 300 křesťanských společenství a hnutí z různých církví v Evropě. Charismata, dary, které nám Bůh v těchto společenstvích a hnutích dává, nás vedou cestou bratrství a...

Velikonoční přání 2023

Velikonoční přání 2023

„Pane, děkujeme ti za křížovou cestu, která nás dovedla k vítězné radosti. Dej, ať své životní cesty procházíme pod tímto zorným úhlem. Ať nás tvůj kříž vede do života a je perspektivou ve všech našich bolestech a trápeních. Ať se tvé vzkříšení pro nás stane příslibem...

Co jsou kulturní války

Co jsou kulturní války

Organizátoři 39. konference cyklu Člověk a média se rozhodli pro třaskavé téma: kulturní války. Odkud se tento poměrně nový fenomén vzal? Jak přispívá k polarizaci společnosti, které jsme svědkem od jisté doby? Jakou roli v tom hraje internet a sociální sítě?     ...

Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka pro Ukrajinu

Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se vzedmula v celé naší zemi obrovská vlna solidarity. Jak víte, ani my jsme nezůstali stát stranou. Mnozí z nás se zapojili do podpůrných akcí organizovaných církevními i občanskými organizacemi. Vedle toho vyhlásilo Hnutí...

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Let­ní prá­ce v ci­ta­de­le

Prv­ní čer­ven­co­vý tý­den se opět ko­na­ly let­ní prá­ce v ci­ta­de­le Pakt a ko­lem Cen­t­ra Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři. Bě­hem těch­to dní se zde kaž­do­roč­ně se­tká­va­jí lidé růz­ných vě­ko­vých sku­pin a růz­né­ho po­vo­lá­ní, kte­ří při­chá­ze­jí...

Zlatá Praha v Srbsku

Zlatá Praha v Srbsku

Více než de­sít­ka od­váž­liv­ců, kte­ří přes­to, že je za prv­ní­ho let­ní­ho so­bot­ní­ho roz­břes­ku  ne­pro­bu­dil pro­ni­ka­vý zvuk bu­dí­ku, ale prou­dů li­jav­ce do­pa­da­jí­cích zven­čí na oken­ní pa­ra­pe­ty je­jich lož­nic, vy­ra­zi­li na různá praž­ská...

Pin It on Pinterest

Share This