vakcna pro vechny

20. května odstartovala světová kampaň za zpřístupnění vakcíny proti Covid-19 pod názvem A VACCINE FOR ALL - Vakcína pro každého.

Jejími iniciátory jsou Mezinárodní politické hnutí pro jednotu a Mladí za sjednocený svět (oba subjekty jsou součástí Hnutí fokoláre) spolu s dalšími asi čtyřiceti partnery, kteří tuto kampaň podporují a berou ji za svou. Kampaň je otevřena všem lidem každého věku, víry a přesvědčení a všem organizacím, které věří ve všeobecně platné právo na zdravotní péči.

Nápad vznikl na začátku května v rámci Týdne sjednoceného světa - United World Week. Jeho mottem bylo letos #DareToCare - Neváhej, pomáhej.

Iniciativu otevřela tisková konference, která se konala den před zahájením Celosvětového summitu o zdraví. Ten proběhl v Římě dne 21. května a jeho pořadatelem byla Itálie, coby předsedající země skupiny G20 spolu s Evropskou komisí. Vedoucí představitelé skupiny G20, lídři mezinárodních a regionálních organizací a zástupci celosvětových zdravotnických orgánů si  vyměnili zkušenosti získané v souvislosti s pandemií s cílem zabránit podobné celosvětové zdravotní krizi v budoucnu, a to v duchu solidarity.

Tiskové konference se kromě zástupců Hnutí fokoláre zúčastnila například Sr. Alessandra Smerilli, která je náměstkyní vatikánského Dikasteria pro lidský rozvoj, dále Yassine Lafram, předseda islámské unie islámských komunit v Itálii a také Vinu Aram z Indie, vedoucí Shanti Ashram (India).

Prvním cílem, který si kampaň konkrétně vytýčila, je pomoc lidem v Amazonii; jde o tak zvané „ribeirinhos“ - obyvatelé rybářských osad při velkých řekách. Tento projekt se rozbíhá ve spolupráci s asociací  l’Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus pod názvemPrevence, vakcína a péče pro “ribeirinhos”. Bude ji vykonávat plovoucí nemocnice papeže Františka. „Lékařské ošetření bude probíhat v rámci stávajícího zdravotního programu nemocničních lodí s diagnostikou a v případě potřeby se specializovanou péčí. Pokud jde o prevenci a profylaxi, proběhnou akce zaměřené na orientaci a povědomí o hygieně, rozestupech, budou dodány ochranné a hygienické balíčky. Odhadované náklady na balíčky jsou 15 EUR. Program pomoci nejzranitelnějším rodinám zajišťuje distribuci potravinových balíčků a předmětů pro osobní hygienu a dezinfekci", referuje Stefano Comazzi prezident nevládní organizace Azione per un Mondo Unito (AMU),

Informace o možnosti projekt podpořit finančním darem či partnerstvím, najdete na těchto stránkách:

header articolo 5 7.png

Z manifestu této iniciativy:

„Pandemie Covid-19 znovu potvrzuje, jak jsou národy na této zemi mezi sebou propojeny. Každé lokální rozhodnutí má dopad na celou společnost. Globalizace, jejíž jsme součástí, není jen ekonomická, politická a sociální, kulturní, ale také zdravotní. Cestování, různé přesuny za prací apod., které k našemu každodennímu životu patří a budou stále častější, mají za důsledek, že s námi cirkulují také viry.

Globální „zlo“, kterým je virus Covid-19, může být přemoženo jen větším globálním dobrem, jako je možnost vakcíny pro každého. Víme, že virus je tu stále s námi a je rizikem. Abychom tento boj vyhráli, je třeba, abychom byli očkováni pokud možno všichni. V rodině je vždy péče zaměřena na toho, kdo ji nejvíce potřebuje. Stejně tak i my, iniciátoři kampaně „A Vaccien for all #daretocare“ se chceme zaměřit na lidi nejvíce zranitelné a potřebné, bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Bratrství musí být zcela konkrétní: Žádáme proto, aby každý člověk na zemi měl přístup k vakcíně, která je výsledkem spolupráce mezinárodní vědecké komunity. Je třeba, aby vakcína byla přístupná každému, zdarma a rychle. Chceme podpořit proaktivní akce ve prospěch národů, které zůstaly mimo dosah zdravotnické péče: vybízíme vlády, aby k vakcíně přistupovaly v duchu „internacionalismu“. Ten je opakem uzavřeného nacionalismu, který sám nikdy nebude moci virus porazit.

Zdroj: www.focolare.org

redakčně upraveno

24. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na červnovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Dobré skutky pro klima - moje uhlíková stopa.

Jaká je moje uhlíková stopa? Jak ji mohu ovlivnit? Jak mohu kompenzovat naše “prohřešky” proti klimatu - např. let na dovolenou dobrým skutkem pro klima?

Hostem červnové diskuze bude Marek Krčál, jehož velkým koníčkem jsou otázky ochrany klimatu, jako osobní uhlíková stopa, technologie a ekonomie dekarbonizace. Marek působí v širším týmu faktaoklimatu.cz usilujícím o kultivaci veřejné debaty o změně klimatu.

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.
Registrujte se zde: https://forms.gle/6rmsJWgBjqFDp2qDA

 

20210608 dobre skutky pro klima

26. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

V situaci, kdy dochází ke stupňování násilí ve Svaté zemi, Kolumbii, Myanmaru a v různých afrických zemích, se prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová obrací na komunity Hnutí fokoláre s výzvou, aby se ve svém konání zaměřily na dialog, modlitbu a na hledání cest, po kterých se všichni mohou vydat ke skutečnému míru.

4.png

V těchto dnech k nám z mnoha zemí světa doléhají nepřeslechnutelné bolestné výkřiky. Mír je znovu velice ohrožen. Mám na mysli protesty v Kolubmii, které již mnoho dní získávají v různých městech násilnou formu. Mám na mysli myanmarský lid, který již několik měsíců trpí a kde dosud nelze zahlednout náznaky míru a svobody. Mám na mysli různé země a oblasti v Africe, kterými z různých důvodů otřásá neutuchající násilí.

A co říci v těchto dnech k opětovně vyhrocené situaci v Jeruzalémě, v Haifě, v pásmu Gazy a v mnoha dalších městech Svaté země? Tato situace se mě bytostně dotýká. Zprávy o bombardování, o každodenním nárůstu počtu mrtvých, otevírají v mém srdci obrovskou bolest, i proto, že je to zem, kde jsem se narodila a vyrůstala. Všem, kdo zažíváte toto násilí na vlastní kůži a mnohdy je v sázce váš život, vám všem chci říci, že jsem s vámi více než kdy jindy. Každý den se modlím a přináším oběti za to, aby ustalo bombardování a násilí mezi různými skupinami, aby byly ušetřeny lidské životy a aby se mír - nejvyšší dobro pro každou lidskou bytost, národ a vládu - znovu navrátil.

Tato země se svými hlubokými ranami, ale také s velkým bohatstvím různorodosti národů, které tu bydlí, mně vtiskla do duše přesvědčení, že skutečný mír v každém koutě světa, kde chybí, lze budovat jen skrze dialog, mnohdy i hrdinský. Dnes chci z hloubi srdce všechny vyzvat, abychom si znovu uvědomili, že jsme všichni bratři a sestry, děti jediného Otce a abychom se nenechali ovládat nenávistí nebo pokoušením vidět jen to své.

Zasazujme se společně o to, abychom do středu svého života a svého myšlení, do středu komunit a národů, postavili smíření a dialog: dialog se všemi bez výjimky. Ten je základem správné politiky, která respektuje a přijímá odlišnosti.

Může však docházet k natolik extrémním a zoufalým situacím, kdy se zdá, že řešení nelze najít. Zakusili jsme ale už mnohokrát, že láska najde k srdci druhého vždy přístupovou cestu. Naději a odvahu mi v tomto vždy přinesou slova Chiary Lubichové, o která se zde ráda podělím. „Kdyby větší množství lidí přijímalo utrpení z lásky, utrpení vyžadující lásku, mohlo by se stát nejmocnější zbraní, která přinese lidstvu jeho nejvyšší důstojnost: lidstvo není jen soustavou národů, jednoho vedle druhého, často mezi sebou bojujících, ale je jediným lidem, jedinou rodinou.“

Ať je naše naděje stále živá! Obnovme lásku mezi sebou navzájem a zintenzivněme modlitbu za ty, kdo trpí, za zemřelé, za ty, kdo ztratili jistotu o své budoucnosti. Především ale prosme Boha, aby nám daroval to největší dobro: dar spravedlivého a trvalého míru.

Margaret Karramová, prezidentka Hnutí fokoláre 

Zdroj: www.focolare.org

15. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na květnovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Počujme volanie Zeme a chudobných.

Jeden z permakulturních principů říká: Žij na okraji, je tam více života. Nepřipomíná nám to však i evangelium či papež František, když nás posílá na periferie?

S hostem Ivanou Németovou, která nyní rozvíjí iniciativu Křesťané na venkově (https://krestannavidieku.sk) budeme diskutovat o tom, co nás může permakultura naučit o chudých? A co nás mohou naučit chudí o přírodě?
Které permakulturní principy sa dají využít při práci s Romy?
A kdo vlastně Romové jsou?

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.

Registrujte se zde: https://forms.gle/6rmsJWgBjqFDp2qDA

20210511 pocut volani zeme a chudobnych

10. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Italský prezident Sergio Mattarella dnes ráno při soukromé návštěvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre v Rocca di Papa (Řím)

"Jsem rád, že tu mohu být, děkuji za tuto příjemnou návštěvu. Příspěvek, který Hnutí fokoláre přináší naší zemi, a to nemluvíme o církevní dimenzi, je přínosem povzbuzujícím k solidaritě, ke společnému setkávání."

Prezident Italské republiky Sergio Mattarella těmito slovy poděkoval Margaret Karramové, prezidentce Hnutí fokoláre, za přátelské pozvání k návštěvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre v Rocca di Papa (Řím) dnes ráno.

"Pojem 'fokoláre', vytváření rodiny“ – pokračoval prezident ve svém pozdravu přítomným – „má v sobě neustálou, všeobecnou připomínku smyslu pro společenství, uvědomění si, že každý z nás potřebuje ty druhé a že pouze společně se vytvoří pozitivní a přijatelné podmínky přinášející pokrok. Tento přínos pro naši zemi je obzvláště důležitý."

Kromě prezidentky Hnutí fokoláre ho přivítal spoluprezident Jesús Morán, Maria Voce, bývalá prezidentka Hnutí a Generální rada zastupující Hnutí celého světa.

Touto návštěvou chtěl prezident vzdát hold památce Chiary Lubichové a Igina Giordaniho, kteří jsou pohřbeni v kapli Centra.

Šťastnou shodou okolností se tato návštěva u hrobu Giordaniho uskutečnila právě dnes, 2. května 2021 při příležitosti 25 let od založení Hnutí za jednotu v politice. Založila ho Chiara Lubichová, "aby se“ – to jsou slova zakladatelky Hnutí fokoláre – „bratrství stávalo politickou kategorií". Svatý otec po dnešní modlitbě Anděl Páně také připomněl toto výročí a vyjádřil členům Politického hnutí za jednotu přání "všeho dobrého ve službě dobré politice".

Po svém příjezdu chtěl prezident Mattarella vidět bronzovou sochu Giordaniho, dílo umělce Petera Kostnera, které bylo instalováno 18. dubna u příležitosti 41. výročí jeho úmrtí.

Margaret Karramová ho ve svém pozdravu ujistila, že Hnutí fokoláre bude i nadále zintenzivňovat iniciativy solidarity a "rozšíří je na velké množství lidí, kteří se stali křehčími v důsledku zdravotní krize. „Svět“, pokračovala, „vyzývá, zejména v této době, k většímu sdílení a ideál jednoty Hnutí fokoláre k tomu všemu může a musí přispět."

Margaret Karramová připomněla slova Chiary Lubichové těm, kteří si vzali za svou spiritualitu jednoty "být rodinou", a na závěr vyslovila přání uskutečnit "program, který jsme si předsevzali na posledním generálním shromáždění Hnutí fokoláre, to znamená: "obejmout svět a naslouchat výkřiku lidstva, stvoření a nových generací".

"Pandemie nadále kosí lidské životy, jen stěží se daří prosadit mír v mezinárodních vztazích", řekl spoluprezident Hnutí fokoláre Morán v homilii při mši. "Potřebujeme intenzivnější, horlivější modlitbu, ale aby tomu tak bylo, je nutné, aby se křesťané rozhodli zůstávat v Kristu, v jeho lásce a uvádět do praxe přikázání vzájemné lásky".

Když se prezident loučil, řekl ještě: "Nejprve jste mi ukázali kapli s nádhernou mozaikou za oltářem a s hrobkami Chiary Lubichové a Igina Giordaniho, kterého jsem měl to štěstí poznat, když jsem byl chlapec; a také hrobku dona Foresiho: mimořádné osobnosti".

O Giordanim hovoří italský prezident také v předmluvě k nedávno zveřejněné biografii "Igino Giordani - odzbrojený hrdina" (Alberto Lo Presti, Città Nuova) a definoval ho: "svědek křesťanského života, jímž je třeba se inspirovat".

Stefania Tanesiniová

Z TISKOVÉ ZPRÁVY - 2. 5. 2021

mattarella foco

7. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Přemýšlíte jakou konkrétní aktivitou se zapojit do letošního Týdne za sjednocený svět? Jednou z možností je akce "Rozhýbej 2 Komenský" pořádaná hnutím Mary’s Meals, díky které můžete spojit sportování a pomoc dětem v nejchudších zemích.

Hlavní myšlenkou Mary’s Meals je zajistit jedno vydatné jídlo v místě vzdělávání a tak přilákat děti do školních tříd, aby získaly vědomosti, které jim v budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby.

Více informací k této akci probíhající celý květen najdete na https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/rozhybej-2-komensky

rozhbej 2 k

6. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Mladí z Hnutí vás v rámci Týdne za sjednocený svět zvou na akci, která bude probíhat formou online diskuze se třemi hosty - František Talíř, Alenka Davidová a Věra Luxová.
Budou vyprávět o svém působení v politice, o aktivním občanství a o tom, jak lze určité oblasti změnit. Poté bude možnost otázek a sdílení.

ZOOM Meeting ID: 829 8292 0536
Passcode: 530856
Link: https://us02web.zoom.us/j/82982920536

Akce bude v češtině a slovenštině s překlady do angličtiny a italštiny.

dare to care big

5. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Srdečně vás zveme na panelovou diskusi věnovanou encyklice papeže Františka "Fratelli tutti", která proběhne 5.5. 2021 v 19:00 hodin na aplikaci Zoom.

Panelisté:

Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
politolog, historik děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
historik Historický ústav AV ČR

Dr. theol. Štěpánka Huisman
teoložka, učitelka náboženské a světonázorové formační vzdělávání Nizozemsko, Rijswijk

Moderuje: Mgr. František Talíř, historik

Link: Join Zoom Meeting
Passcode: 777908

Sledovat můžete také na Youtube kanálu Hnutí fokoláre

fratelli tutti copy

27. 4. 2021

0
0
0
s2sdefault