Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mariapoli 2021 v Prudké.

Loni jsme akci na poslední chvíli zrušili kvůli omezením, ale věříme, že tentokrát už se to povede! Počítáme jak s rozvolněnými podmínkami, tak s novými možnostmi testování zdarma. 

prudka letecky

Termín bude svatováclavský: (pátek večer) 24. - 28. září 2021 (úterý)

Místo: Rekreační středisko Prudká, mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. Je to přírodní areál na krásném místě v údolí řeky Svratky, s velkým sportovním zázemím.
Více viz stránky www.prudka.cz
Na mapě zde: https://mapy.cz/s/dohatopove
Ubytování je v příjemném rekreačním standardu s možností vytápění, pokud by to počasí vyžadovalo. 

Přihlášení: Kapacita je omezená asi na 140 účastníků., proto se přihlaste co nejdřív, a to pomocí elektronického formuláře. Najdete ho na tomto odkazu: https://forms.gle/gpUx9VurgL3Vmj589 

Náklady na pobyt a stravu (plná penze):
4.000,- Kč - dospělí
2.500,- Kč - mladí, dosud nepracující dospělí
1.600,- Kč - děti a mládež 3 - 17 let
Děti do 2 let (včetně) bez potřeby společného stravování a vlastní postele zdarma

Jak jste si všimli, cena nám se změnou místa a vyšší kvalitou ubytování výrazně poskočila na takovou běžnější, ale stále ještě příznivou cenovou hladinu.
Pokud je to pro někoho moc, domluvte se, prosíme, s Lídou Barborkovou. Byli bychom neradi, aby cena byla překážkou účasti. Jestli chce někdo přispět víc a podpořit tím jiné, může poslat víc na účet předem nebo po akci. 

Úhrada
Prosíme o zaslání zálohy 50% anebo rovnou celé platby hned anebo nejpozději do  měsíce od přihlášení na účet Rodiny, z.s.: 2700527638/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka, za kterého je platba (případně jméno zástupce rodiny). Úhradu za rodinu proveďte jednou platbou.
Upozornění: při neuhrazení zálohy v termínu bude rezervace stornována. 
Doplatek: na výše uvedený účet do 31. července 2021.
Pomozte dobré organizaci. Přihlaste se a uhraďte zálohu včas. 

Pojetí Mariapoli v Prudké 2021
Rádi bychom navázali na rodinný duch Mariapoli na Klučance, kde jsme se nedělili na organizátory a účastníky a každý svým způsobem přispíval do společného. I tentokrát bychom vás rádi přizvali ke spolupráci. V přihlášce najdete konkrétní návrhy.
Budeme se snažit připravit co nejlepší program i pro děti a mládež. 
Můžete přizvat další přátele. 

Kontakt pro případné dotazy ohledně ubytování:
Regina Marková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  603 227 554
Kontakt pro případné dotazy ohledně ubytování nebo technických problémů s platbou:
Milan Marek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 529 903 

Přejeme krásné dny! 

Za všechny, kdo se snaží Mariapoli nastartovat
zdraví
Liduš Barborková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob:  602 257 045

 

17. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Mezi dětmi a mládeží od 10 do 35 let chce soutěž ocenit ty, kdo uměleckým způsobem vyjádří, co v nich vyvolalo setkání s Chiarou Badano.
Termín odevzdání prací je 30. června 2021.

chiara luce

Také letos je možné se zúčastnit soutěže o Cenu Chiary „Luce“ Badano, která vznikla v roce 2018 a toto bude její 4. ročník. Cena je věnována památce Chiary Badano, dívce z Hnutí fokoláre, z městečka Sassello (Itálie). Chiara Luce byla blahořečena 25. září 2010. Soutěž chce podpořit vznik uměleckých děl, která jsou inspirována životem a příkladem Chiary Badano, má za cíl podpořit a napomáhat poznání její osoby a jejího příběhu a nabídnout ji jako vzor života pro mnoho mladých lidí.
V 17 letech se u Chiary zjistilo, že má rakovinu kostí. Uvědomuje si vážnost nemoci, ale její nekonečná láska k Bohu je silnější. S rozhodností vše obětuje: „Pro tebe, Ježíši, chceš-li to ty, chci to i já!“

Má blízký a hluboký vztah s Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, která jí píše: „Bůh Tě nesmírně miluje, chce proniknout do nitra Tvojí duše a dát Ti zakusit kapky nebe. Chiara Luce (luce = světlo, pozn. překl.) je jméno, které jsem vybrala pro Tebe; líbí se Ti? Je to světlo Ideálu, který zvítězí nad světem…“
Chiara Badano odchází do nebe 7. října 1990 ve věku 19 let. Dnes je její život, přestože tak krátký, avšak velmi intenzivní ve vztahu s Bohem Láskou, příkladem pro tisíce dětí a mladých lidí celého světa.

Soutěž o cenu Chiary „Luce“ Badano je otevřená pro všechny mladé od 10 do 35 let a chce ocenit ty, kteří uměleckým způsobem, vyjádří jakou inspiraci v nich setkání s Chiarou Badano vyvolalo.
Účastníci budou rozděleni do dvou věkových kategorií: od 10 do 16 let a od 17 do 35 let. Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny z celého světa. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující datum zapsání do soutěže.

Mladí umělci se mohou zúčastnit předložením kreativního vyjádření, které upřednostňují: kresby, poezie, vyprávění, písně, tance nebo pantomimy, komiksu, videoklipu či dalších. Jejich díla musí být porotě doručena do 30. června 2021, podle pravidel a podmínek uvedených na webu www.chiarabadano.org.

Kompetentní porota, které předsedá maminka Chiary, Maria Teresa Badano, bude hlasovat o pracích rozdělených do dvou uvedených věkových kategorií.

29. října letošního roku se v Sassello, v den každoročního liturgického svátku, plánuje předání skleněné plakety znázorňující Chiaru Badano a výstava, resp. předvedení vítězných děl.

Lorenzo Russo

Převzato ze zdroje Premio Chiara “Luce” Badano 2021 | Movimento dei Focolari (focolare.org)

 

8. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 60. výročí založení ekumenického centra Hnutí fokoláre se koná on-line ekumenický kongres.

Vedle předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Kurta Kocha vystoupí i prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová, spoluprezident Jesús Morán a další zajímaví hosté.

Termín konání je pátek 28. a sobota 29. května - vždy v odpoledních hodinách.

Kongres bude tlumočen do několika světových jazyků a také do slovenštiny.

Celý průběh je možné sledovat na adrese https://live.focolare.org

210528 ekum

Pozvánka s programem v PDF je k dispozici ZDE.

 

27. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

poupata 

Aktualizace k 20.5.2021

Chceme Vás informovat o vývoji sbírky prostředků pro postižené pandemií covidu-19, kterou jsme společně začali v květnu 2020.
Od počátku letošního roku bylo zasláno prostřednictvím Centra Hnutí fokoláre 160 000,- Kč, z toho 100 tis. pro Sýrii a 60 tis. pro různé země světa, které Centru avizovaly svou potřebu.
Současný stav disponibilních prostředků (k 20.5. 2021) činí 70 345,- Kč.
Připomínáme, že sbírka dále pokračuje.
Prostředky lze zasílat na účet 474026843/0300, variabilní symbol 557, s upřesňující informací, kam se má dar směrovat: svět, Evropa (tj „fialová“ zóna), Sýrie, ČR.
O použití prostředků Vás budeme i nadále informovat.

Srdečně děkujeme jménem všech příjemců Vámi poskytnutých darů.

 

Aktualizace k 31.12.2020

Chceme srdečně poděkovat všem, kdo reagovali na výzvu k pomoci postiženým pandemií covid a zapojili se do sbírky organizované Hnutím fokoláre v ČR.

V roce 2020 se pro tento účel shromáždilo od dárců 517 567,- Kč.

V těchto dnech rozesíláme potvrzení o daru pro daňové účely. Bohužel se nám nepodařilo dohledat všechny adresy. Pokud někdo potvrzení nedostane do konce měsíce ledna, ať v případě potřeby o něj dodatečně požádá na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sbírka pokračuje i v roce 2021.

 

Aktualizace k 15.12.2020

Na základě výzvy Mezinárodního centra Hnutí fokoláre (HF) se začátkem května HF v ČR připojilo k celosvětové pomoci lidem postiženým pandemií COVID-19 (viz https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19)

K dnešnímu dni (15.12.2020) se pro tento účel shromáždily finanční prostředky ve výši 443 567,- Kč.

Dosavadní použití prostředků sbírky: 

  • pro potřebné v tzv. „fialové zóně“ (účel: COVID Evropa) – zasláno prostřednictvím sdružení Nové ľudstvo Bratislava: 65 000,- Kč
  • pro použití v rámci celosvětového společenství majetku (účel: COVID svět) prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 118 500,- Kč
  • pro potřebné v Sýrii (účel: COVID Sýrie) – zasláno prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 167 150,- Kč
  • rozděleno v rámci ČR (účel: COVID ČR): 65 000,- Kč
  • bankovní poplatky za převody do zahraničí: 3 607,- Kč
  • disponibilní dosud nerozdělené prostředky: 24 310,- Kč

Znovu srdečně děkujeme všem dárcům jménem těch, komu tyto prostředky aspoň trochu ulehčí jejich složitou situaci. Sbírka dále trvá.

Bankovní účet: 474026843/0300, variabilní symbol 557, do zprávy pro příjemce specifikovat zamýšlené určení: Svět, Evropa, Sýrie, ČR

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl,
koordinátoři akce za Hnutí fokoláre v ČR

 

20. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

vakcna pro vechny

20. května odstartovala světová kampaň za zpřístupnění vakcíny proti Covid-19 pod názvem A VACCINE FOR ALL - Vakcína pro každého.

Jejími iniciátory jsou Mezinárodní politické hnutí pro jednotu a Mladí za sjednocený svět (oba subjekty jsou součástí Hnutí fokoláre) spolu s dalšími asi čtyřiceti partnery, kteří tuto kampaň podporují a berou ji za svou. Kampaň je otevřena všem lidem každého věku, víry a přesvědčení a všem organizacím, které věří ve všeobecně platné právo na zdravotní péči.

Nápad vznikl na začátku května v rámci Týdne sjednoceného světa - United World Week. Jeho mottem bylo letos #DareToCare - Neváhej, pomáhej.

Iniciativu otevřela tisková konference, která se konala den před zahájením Celosvětového summitu o zdraví. Ten proběhl v Římě dne 21. května a jeho pořadatelem byla Itálie, coby předsedající země skupiny G20 spolu s Evropskou komisí. Vedoucí představitelé skupiny G20, lídři mezinárodních a regionálních organizací a zástupci celosvětových zdravotnických orgánů si  vyměnili zkušenosti získané v souvislosti s pandemií s cílem zabránit podobné celosvětové zdravotní krizi v budoucnu, a to v duchu solidarity.

Tiskové konference se kromě zástupců Hnutí fokoláre zúčastnila například Sr. Alessandra Smerilli, která je náměstkyní vatikánského Dikasteria pro lidský rozvoj, dále Yassine Lafram, předseda islámské unie islámských komunit v Itálii a také Vinu Aram z Indie, vedoucí Shanti Ashram (India).

Prvním cílem, který si kampaň konkrétně vytýčila, je pomoc lidem v Amazonii; jde o tak zvané „ribeirinhos“ - obyvatelé rybářských osad při velkých řekách. Tento projekt se rozbíhá ve spolupráci s asociací  l’Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus pod názvemPrevence, vakcína a péče pro “ribeirinhos”. Bude ji vykonávat plovoucí nemocnice papeže Františka. „Lékařské ošetření bude probíhat v rámci stávajícího zdravotního programu nemocničních lodí s diagnostikou a v případě potřeby se specializovanou péčí. Pokud jde o prevenci a profylaxi, proběhnou akce zaměřené na orientaci a povědomí o hygieně, rozestupech, budou dodány ochranné a hygienické balíčky. Odhadované náklady na balíčky jsou 15 EUR. Program pomoci nejzranitelnějším rodinám zajišťuje distribuci potravinových balíčků a předmětů pro osobní hygienu a dezinfekci", referuje Stefano Comazzi prezident nevládní organizace Azione per un Mondo Unito (AMU),

Informace o možnosti projekt podpořit finančním darem či partnerstvím, najdete na těchto stránkách:

header articolo 5 7.png

Z manifestu této iniciativy:

„Pandemie Covid-19 znovu potvrzuje, jak jsou národy na této zemi mezi sebou propojeny. Každé lokální rozhodnutí má dopad na celou společnost. Globalizace, jejíž jsme součástí, není jen ekonomická, politická a sociální, kulturní, ale také zdravotní. Cestování, různé přesuny za prací apod., které k našemu každodennímu životu patří a budou stále častější, mají za důsledek, že s námi cirkulují také viry.

Globální „zlo“, kterým je virus Covid-19, může být přemoženo jen větším globálním dobrem, jako je možnost vakcíny pro každého. Víme, že virus je tu stále s námi a je rizikem. Abychom tento boj vyhráli, je třeba, abychom byli očkováni pokud možno všichni. V rodině je vždy péče zaměřena na toho, kdo ji nejvíce potřebuje. Stejně tak i my, iniciátoři kampaně „A Vaccien for all #daretocare“ se chceme zaměřit na lidi nejvíce zranitelné a potřebné, bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Bratrství musí být zcela konkrétní: Žádáme proto, aby každý člověk na zemi měl přístup k vakcíně, která je výsledkem spolupráce mezinárodní vědecké komunity. Je třeba, aby vakcína byla přístupná každému, zdarma a rychle. Chceme podpořit proaktivní akce ve prospěch národů, které zůstaly mimo dosah zdravotnické péče: vybízíme vlády, aby k vakcíně přistupovaly v duchu „internacionalismu“. Ten je opakem uzavřeného nacionalismu, který sám nikdy nebude moci virus porazit.

Zdroj: www.focolare.org

redakčně upraveno

24. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na červnovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Dobré skutky pro klima - moje uhlíková stopa.

Jaká je moje uhlíková stopa? Jak ji mohu ovlivnit? Jak mohu kompenzovat naše “prohřešky” proti klimatu - např. let na dovolenou dobrým skutkem pro klima?

Hostem červnové diskuze bude Marek Krčál, jehož velkým koníčkem jsou otázky ochrany klimatu, jako osobní uhlíková stopa, technologie a ekonomie dekarbonizace. Marek působí v širším týmu faktaoklimatu.cz usilujícím o kultivaci veřejné debaty o změně klimatu.

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.
Registrujte se zde: https://forms.gle/6rmsJWgBjqFDp2qDA

 

20210608 dobre skutky pro klima

26. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

V situaci, kdy dochází ke stupňování násilí ve Svaté zemi, Kolumbii, Myanmaru a v různých afrických zemích, se prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová obrací na komunity Hnutí fokoláre s výzvou, aby se ve svém konání zaměřily na dialog, modlitbu a na hledání cest, po kterých se všichni mohou vydat ke skutečnému míru.

4.png

V těchto dnech k nám z mnoha zemí světa doléhají nepřeslechnutelné bolestné výkřiky. Mír je znovu velice ohrožen. Mám na mysli protesty v Kolubmii, které již mnoho dní získávají v různých městech násilnou formu. Mám na mysli myanmarský lid, který již několik měsíců trpí a kde dosud nelze zahlednout náznaky míru a svobody. Mám na mysli různé země a oblasti v Africe, kterými z různých důvodů otřásá neutuchající násilí.

A co říci v těchto dnech k opětovně vyhrocené situaci v Jeruzalémě, v Haifě, v pásmu Gazy a v mnoha dalších městech Svaté země? Tato situace se mě bytostně dotýká. Zprávy o bombardování, o každodenním nárůstu počtu mrtvých, otevírají v mém srdci obrovskou bolest, i proto, že je to zem, kde jsem se narodila a vyrůstala. Všem, kdo zažíváte toto násilí na vlastní kůži a mnohdy je v sázce váš život, vám všem chci říci, že jsem s vámi více než kdy jindy. Každý den se modlím a přináším oběti za to, aby ustalo bombardování a násilí mezi různými skupinami, aby byly ušetřeny lidské životy a aby se mír - nejvyšší dobro pro každou lidskou bytost, národ a vládu - znovu navrátil.

Tato země se svými hlubokými ranami, ale také s velkým bohatstvím různorodosti národů, které tu bydlí, mně vtiskla do duše přesvědčení, že skutečný mír v každém koutě světa, kde chybí, lze budovat jen skrze dialog, mnohdy i hrdinský. Dnes chci z hloubi srdce všechny vyzvat, abychom si znovu uvědomili, že jsme všichni bratři a sestry, děti jediného Otce a abychom se nenechali ovládat nenávistí nebo pokoušením vidět jen to své.

Zasazujme se společně o to, abychom do středu svého života a svého myšlení, do středu komunit a národů, postavili smíření a dialog: dialog se všemi bez výjimky. Ten je základem správné politiky, která respektuje a přijímá odlišnosti.

Může však docházet k natolik extrémním a zoufalým situacím, kdy se zdá, že řešení nelze najít. Zakusili jsme ale už mnohokrát, že láska najde k srdci druhého vždy přístupovou cestu. Naději a odvahu mi v tomto vždy přinesou slova Chiary Lubichové, o která se zde ráda podělím. „Kdyby větší množství lidí přijímalo utrpení z lásky, utrpení vyžadující lásku, mohlo by se stát nejmocnější zbraní, která přinese lidstvu jeho nejvyšší důstojnost: lidstvo není jen soustavou národů, jednoho vedle druhého, často mezi sebou bojujících, ale je jediným lidem, jedinou rodinou.“

Ať je naše naděje stále živá! Obnovme lásku mezi sebou navzájem a zintenzivněme modlitbu za ty, kdo trpí, za zemřelé, za ty, kdo ztratili jistotu o své budoucnosti. Především ale prosme Boha, aby nám daroval to největší dobro: dar spravedlivého a trvalého míru.

Margaret Karramová, prezidentka Hnutí fokoláre 

Zdroj: www.focolare.org

15. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na květnovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Počujme volanie Zeme a chudobných.

Jeden z permakulturních principů říká: Žij na okraji, je tam více života. Nepřipomíná nám to však i evangelium či papež František, když nás posílá na periferie?

S hostem Ivanou Németovou, která nyní rozvíjí iniciativu Křesťané na venkově (https://krestannavidieku.sk) budeme diskutovat o tom, co nás může permakultura naučit o chudých? A co nás mohou naučit chudí o přírodě?
Které permakulturní principy sa dají využít při práci s Romy?
A kdo vlastně Romové jsou?

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.

Registrujte se zde: https://forms.gle/6rmsJWgBjqFDp2qDA

20210511 pocut volani zeme a chudobnych

10. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault