moran rgb 720x0 c default

 

Pro Morána je to druhý mandát; jeho hlavním úkolem jako spoluprezidenta je plná podpora prezidentky a spolupráce s ní. Nově zvolenou prezidentkou Hnutí fokoláre je Margaret Karramová.

Zvolení spoluprezidenta generálním shromážděním Hnutí bylo jako v případě prezidentky přijato s celosvětovým aplausem; jeho jmenování dnes potvrdilo Dikastérium pro laiky, rodinu a život. Jesús Morán byl zvolen spoluprezidentem Hnutí fokoláre na druhé období po zakončení prvního mandátu, absolvovaného po boku Marie Voce.Jesúsi Moránovi je 64 let a narodil se v Navalperales de Pinares, Avila (Španělsko).

S evangelním poselstvím přinášeným Hnutím fokoláre se setkal během svých univerzitních studií skrze svědectví některých svých vrstevníků.

Vystudoval filozofii na univerzitě v Madridu a získal licenciát dogmatické teologie na Papežské katolické univerzitě v Santiagu de Chile a doktorát teologie na Papežské lateránské univerzitě v Římě.V letech 1996–2004 byl delegátem Hnutí fokoláre v Chile a Bolívii, kde byl 21. prosince 2002 vysvěcen na kněze. V letech 2004–2008 byl spoluzodpovědný za Hnutí v Mexiku a na Kubě.

Na generálním shromáždění v roce 2008 byl zvolen poradcem prezidentky a byl mu svěřen aspekt kulturní formace členů Hnutí. V roce 2009 se stal členem interdisciplinárního studijního centra Hnutí fokoláre „Škola Abba“ pro obor teologické antropologie a morální teologie. Od roku 2014 do současnosti je spoluprezidentem Hnutí. 

Úkoly spoluprezidenta

První povinností spoluprezidenta je plná podpora prezidentky a spolupráce s ní. Stanovy hnutí hovoří o „hluboké jednotě s prezidentkou“, s cílem poskytnout jí příležitost ke zvažování jejích myšlenek a rozhodnutí, naslouchat jí a společně hledat Boží vůli.

Je odpovědný za kněze, kteří patří do Hnutí fokoláre, a dbá na to, aby vnitřní život a činnosti Hnutí odpovídaly víře a morálce církve. 

Zdroj: Stefania Tanesini, www.focolare.org

2. 2. 2021

0
0
0
s2sdefault

Economy of Francesco CZ/SK Talks:
Etický marketing a reklama v úterý 9. 2. 2021 od 19:00 hodin

20210202

Srdečně Vás zveme na on-line diskuzi etický marketing a reklama. Hostem bude Jaro Zacko, spoluzakladatel TRIAD Advertising, jedné z nejúspěšnější agentury v ČR a na Slovensku.

Diskuze navazuje na setkání Františkovy ekonomiky a koná se v úterý 9. února od 19:00 hodin.

Registrace předem do 8. února na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkaz na FB událost: https://www.facebook.com/events/746391006262292

2. 2. 2021

0
0
0
s2sdefault

Dílo Mariino na Slovensku organizuje v sobotu 6.2.2020 přes ZOOM online kurz pro práci s nezletilými. Kurz bude zaměřený na prevenci všech forem násilí, zneužívání, špatného zacházení či šikanování. Jeho cílem je mimo jiné i to, abychom dokázali být pozorní na rizikové příznaky u dětí, se kterými pracujeme, a dokázali jim případně nabídnout vhodnou pomoc, což je úkol pro každého z nás.

hlavy dohromady

Toto téma je velmi aktuální ve světě, v církvi i v Díle. Také z rozhodnutí Rady Díla Mariina musí každý plnoletý, který pracuje s nezletilými, projít tímto kurzem, aby se seznámil se Směrnicemi na ochranu nezletilých a získal certifikát pro práci s mládeží co nejdříve (do konce března).

Kurz je tedy určený pro:

  • asistenty Gen 3, Gen 4
  • animátory a pomocníky s dětmi
  • lektory Up2Me
  • pro ty, kteří zabezpečují péči o děti a mládež po dobu setkání komunit, aggiornamenta atp....
  • pro ty, kteří touží jakkoli pomáhat při práci s dětmi anebo mládeží na setkáních a dosud třeba nebyla vhodná příležitost nebo odvaha se nabídnout. Velmi rádi bychom rozšířili okruh dospělých, kteří by se chtěli věnovat našim novým generacím, a věříme, že i toto může být dobrá příležitost. 

Pozvání se k některým možná dostalo již před Vánocemi, ale díky technologiím je možné využít větší kapacitu, a tak jsme dostali informaci o prodloužení přihlašování cca do konce ledna. 

Přihlášení je možné na tomto odkazu: https://forms.gle/YofrymkbDmNnz2g2A. Následně dostanete link na kurz, který bude ve slovenštině s podrobným programem. 

Při registraci dostanete otázku na možnost výše příspěvku na organizaci kurzu a případně dalších aktivit pro děti. Zvolte tedy variantu podle vašich možností. Určitě by to pro nikoho neměla být překážka účasti. Uvažujeme o tom, že bychom případný příspěvek vybrali v korunách a poslali na Slovensko hromadně a pro studenty bychom mohli řešit podporu v rámci společenství majetku. 

Víme, že bude ještě jedna možnost kurzu, a to začátkem března pro celou naši zónu – v italštině, snad s překladem do češtiny. Jakmile dostaneme pozvánku s termínem a přihlašováním, tak ji přepošleme.

Využijme tedy této nabídky co nejdříve. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, můžete se na nás kdykoli obrátit. 

Rosamar a Standa

Rosangela Salazar Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 736 427 826
Stanislav Hájek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 724 042 456

25. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

assemblea men

Generální shromáždění Hnutí fokoláre se bude konat online od 24. ledna do 7. února 2021. Bude na něm zvolena prezidentka, spoluprezident, řídící orgány Hnutí a stanoveny směry pro činnost na příštích šest let.

Předcházela mu příprava, na níž se podílela společenství fokoláre z celého světa.

Generální shromáždění Hnutí fokoláre, konané jako třetí po smrti zakladatelky Chiary Lubichové, bude zahájeno tuto neděli, 24. ledna 2021.

Mělo se konat již na začátku září 2020, ale bylo odloženo kvůli pandemii. Dikastérium Svatého stolce pro laiky, rodinu a život umožnilo odklad a dovolilo jeho konání v telematickém režimu. 

Účastníci a příprava

Shromáždění se zúčastní 362 lidí z celého světa, kteří zastupují různé kultury, generace, povolání, církve a náboženství, přítomné v Hnutí fokoláre. S cílem dosáhnout co nejširšího zapojení ustavila současná prezidentka Maria Voce v únoru 2019 přípravnou komisi, která měla za úkol shromáždit návrhy témat k projednání, vybrat kandidáty pro volby a připravit program. 

Volby prezidentky (pozn.  [1]   a poradců

Prostřednictvím elektronického hlasovacího systému se uskuteční 31. ledna volby prezidentky, přičemž spoluprezident bude zvolen 1. února a 4. února poradci, kteří pomáhají prezidentce ve vedení Hnutí. Ona sama jim stanoví okruhy jejich zodpovědnosti.

Dalším úkolem generálního shromáždění je projednávání témat navržených Centrem Hnutí, předložených z podnětu prezidentky, generální rady, některé sekce, větve nebo hnutí. Svůj návrh dalších témat může předložit i každý účastník shromáždění. 

O čem se budeme jednat?Více než 3 000 návrhů došlých z celého světa, které se týkaly otázek, jimiž se bude shromáždění zabývat, a směrnic, kterými by se mělo Hnutí řídit v příštích šesti letech, dobře vyjadřují vitalitu jeho členů, ale také vědomí o „změně epochy“, jak řekl papež František v roce 2018 při setkání s komunitou fokoláre v Loppianu.

Početné příspěvky byly uspořádány do čtyřech tematických oblastí: aktualizace charismatu předaného zakladatelkou; kultura, která vychází z charismatu jednoty; odpověď na enviromentální a pandemickou krizi; spolupráce s novými generacemi.

Jak v jednom interview řekl současný spoluprezident Hnutí fokoláre Jesús Morán, široký prostor bude vyhrazen pro dialog a debatu o otázkách zneužívání. Bude se mu věnovat jak zpráva prezidentky o šestiletém období jejího předsednictví, kterým shromáždění zahájí, tak i spoluprezientův příspěvek ad hoc.

Navzdory rozmanitosti vyslovených názorů se ukazuje všeobecná potřeba nacházet nové a aktuální cesty k bratrství, schopné odpovídat na výzvy a otázky dnešního lidstva, a to jak na úrovni globální, tak i lokální.

Novinky a další tiskové zprávy o práci generálního shromáždění budou pravidelně k dispozici na stránkách www.focolare.org a v českém znění zde na www.focolare.cz.         

Pozn. 1. Jak je uvedeno ve Stanovách, presidentkou Hnutí bude vždy žena. Tím je zdůrazněn jeho mariánský profil a jeho převážně laické složení. Má se tak „zachovat záměr, který s ním měl Bůh, když svěřil jeho počátek a rozvoj ženě.“ Jak je uvedeno ve Stanovách, „její předsednictví bude především předsednictvím lásky, protože ona musí milovat jako první, to znamená sloužit svým bratrům, a být pamětlivá Ježíšových slov: ‚... kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech‘ (Mk 10,44).“)           

Stefania Tanesini, Tiskové středisko Hnutí fokoláre              

22. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

Dopis od ústředních zodpovědných za aspekt „společenství majetku“ v Hnutí fokoláre

Rocca di Papa, 18. prosince 2020

Drazí,
jsme rádi, že vám můžeme znovu vyjádřit vděčnost celého Díla za vlnu lásky a štědrosti, která pokračuje ve všech zónách a pomáhá společně čelit výzvám vzniklým kvůli pandemii. Vnímáme, že mimořádné společenství majetku, které se všichni snažíme uskutečňovat, je naším přínosem a konkrétní zkušeností; jde taktéž v souladu s výzvou mladých z nedávného setkání Františkovy ekonomiky, abychom z této pandemie vyšli společně lepší, jak nás k tomu papež František vybízí.
V návaznosti na náš dopis z 5. října vám sdělujeme, že dorazilo ještě dalších 107 529 EUR a že se nám podařilo pokrýt asi 50% avízovaných potřeb, v první řadě naléhavé potřeby osob a rodin.
V příloze (viz níže) vám zasíláme tabulku aktualizovanou ke dni 17. prosince 2020, která shrnuje potřeby, jež nám byly sděleny, došlé prostředky ze společenství majetku a to, co bylo dosud rozděleno.
Jelikož pandemie ještě v mnoha zemích pokračuje, je pravděpodobné, že v příštích měsících mohou vzniknout další značné potřeby, na které bude třeba odpovědět. Situace není jednoduchá ani pro některé naše citadely a formační centra, ani pro sociální projekty, které pomáhají těm nejzranitelnějším. Děláme vše pro to, aby se mohly znovu rozběhnout jako obnovené a stojící na pevnějších základech, a tak plnit svou důležitou úlohu, kterou mají v našem poslání pro ut omnes. Jak řekl Bartoloměj I., konstantinopolský ekumenický patriarcha, při své minulé návštěvě našeho Mezinárodního centra: „Hnutí a všechna díla, která díky jeho charismatu nyní existují, jsou svědectvím života dávaného pro Pána, procházejícího i skrze kříž, ale vždy obráceného ke Zmrtvýchvstání.“
Proto pokračování v této mimořádné aktivitě se nám jeví jako nezbytné.

Děkujeme také každému za společenství majetku, které nezná hranic a v němž se všichni cítíme být zavázáni k tomu, aby nikomu z nás ani okolo nás nechybělo to nezbytné.

Taktéž děkujeme za mnohé zkušenosti, které jste nám zaslali; naleznete je na webu (https://www.focolare.org/covid/) spolu s aktualizacemi a informacemi, jak v podpoře pokračovat a zapojit do této akce žitého bratrství i další, naše přátele, příbuzné atd. (...)

V radosti z přijetí Ježíše, který přichází každý den, vám přejeme Vánoce plné jeho přítomnosti přinášející naději.

Geneviève Ruperto

pole s rostlinami

STAV MIMOŘÁDNÉHO SPOLEČENSTVÍ MAJETKU PRO
POTŘEBY ZPŮSOBENÉ COVIDEM-19 (k 17. prosinci 2020)

DOŠLÉ ŽÁDOSTI   Euro
Citadely 724 098
 Rodiny a osoby v nouzi  139 330
 Sociální aktivity a iniciativy  267 914
 Platy zaměstnanců a režijní náklady Center Mariapoli    98 851
 Platy zaměstnanců sociálních aktivit  161 790
 Různé potřeby struktur Díla  152 637
 CELKEM    1 544 620
 DOŠLÉ PROSTŘEDKY ZE SPOLEČENSTVÍ MAJETKU  Euro
 CELKEM  742 243
 Z toho pro specifické účely  193 767
 ROZDĚLENÉ PROSTŘEDKY ZE SPOLEČENSTVÍ MAJETKU  Euro
 Rodiny a osoby v nouzi      85 194
 Platy zaměstnanců sociálních aktivit 117 243
 Platy zaměstnanců Center Mariapoli 25 755
 Citadely  289 723
 Různé strukturní potřeby (kryté z darů účelově poskytnutých)      101 400
 CELKEM   619 315
 ŽÁDOSTI PŘEDLOŽENÉ JINÝM INSTITUCÍM    401 050

 

24. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

 

header articolo 4.png

Zů­staň­te v mé lás­ce, a po­ne­se­te hoj­né ovo­ce.“ (Jan 15,5-9)

Tak zní úryvek z evangelia, který byl vybrán jako motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů  pro letošní rok. Důraz je kladen na slovo „zůstaňte“, protože snaha o jednotu je celoživotním úsilím.

 „Nestačí se setkávat jen kvůli evangelizaci nebo charitativním akcím. Za vším, co děláme, je především láska. Můžeme mít úžasné plány, můžeme se shromáždit s křesťany nejrůznějších skupin, ale pokud nemáme lásku, nic nemá smysl“.Tolik slova ekumenického sdružení z Quezon City Ecumenical Fellowship (dále QCEF) z Manily (Filipíny). Její součástí jsou i členové místní komunity Hnutí fokoláre. 

Letošní brožuru připravila komunita sester z Grandchamp. Texty obsahují úvahy pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 (18.-25. leden). Píše se tu, že „Zůstáváme-li v Kristu, roste ovoce solidarity a svědectví“.

Členové komunity QCEF to zakoušejí již několik let. Přinášíme několik jejich svědectví, která mohou být mnohým inspirací pro každodenní úsilí o jednotu církví. 

Vzájemnost

Pastor Kenneth Aguilera, regionální komisař pro metodistickou církev UNIDA vypráví: „Když jsme před několika lety založili skupinu QCEF nenapadlo nás, že bychom zakládali nějakou komunitu nebo ekumenické sdružení. Prostě jsme se scházeli s přáteli různých církví na kávu. Toto neformální setkání bylo ale natolik oblíbené, že jsme ho začali dělat pravidelně. Tak se zrodilo sdružení QCEF. Sdíleli jsme radosti i bolesti do té míry, že jsme se začali starat navzájem o své církve a mít je navzájem rádi jako svou. Hledali jsme různé příležitosti, které bychom mohli trávit společně, takže když přicházel Týden modliteb za jednotu křesťanů, byla to pro nás velká příležitost ke spolupráci a společné modlitbě. Začal jsem chápat opravdový ekumenismus jako soutěž křesťanů ve vzájemné lásce. Je to opravdu rodinný život a vnímám, že Ježíš je mezi námi silně přítomen. 

img 20200129 wa0010 453x340.jpeg

Solidaria

Pandemie nám v pravidelných setkáních nezabránila  – píší Jane a Bert. Scházíme se „online“, abychom se zamýšleli nad Božím slovem (Slovem života) a dělili se o své zkušenosti. Spolupracujeme na společných projektech, abychom pomohli lidem, kteří mají největší těžkosti. Sezvali jsme několik odborníků a uspořádali webinář a videokonference na různá témata, která představují hlavní problémy současnosti: krize a psychologické výzvy – jak zvládat úzkosti a deprese; prevence domácího násilí; prevence zneužívání nezletilých; ekumenismus jako cesta k jednotě křesťanů.Několikrát jsme uspořádali sbírku potravin pro oběti nedávných tajfunů a záplav. Zorganizovali jsme společenství dober, kam přispěl každý z nás, a tak jsme finančně pomohli uprchlíkům. Také jsme shromáždili fondy pro diecézi těžce zasaženou tajfunem. 

20200917 12 58 36 343x340.jpeg

Blízkost

Rodina Hedy Ng bydlí vedle metodistického kostela. „Náš sousedský vztah začal už v době, kdy se stavěl jejich kostel. Nabídli jsme jim, že se mohou napojit na naši studnu, umožnili jsme stavbu dělící zdi, která zajistila rozdělení pozemků a zaručuje jim nezbytné soukromí. Pokaždé, když se změní pastor, snažíme se udělat vše pro navázání přátelství a přijetí. Jsou pro nás doopravdy bratry a sestrami, naše děti si často spolu hrají. V poslední době se pastor Dione Padel začal účastnit našich setkání v rámci QCEF. Byl velice rád, že mezi námi zažil živé bratrství. Nedávno mu zemřela manželka. Všichni z naší komunity jsme se mu snažili být co nejvíce nablízku a nabídli jsme mu finanční i morální podporu. Jednota, kterou jsme vybudovali, se rozvíjí stále více.

Autor: Stefania Tanesini, www.focolare.org

20. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

Rozhovor s Tomkem Mikusinski – PR skupiny Gen Rosso - připravila Helena Filcíková pro smagazin.signaly.cz

Gen Rosso nejsou v České republice neznámým pojmem. Za minulého režimu pronikli do křesťanských zpěvníků a zvlášť jejich písně ke mším vešly do obecného povědomí, jako např: „Dnes ve tvém stojíme domě“ nebo píseň „Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko.“ Mezi lety 2009-13 navštívili Gen Rosso devět škol po celé České republice s projektem proti šikaně pod názvem Silní bez násilí, jehož součástí byl muzikál Streetlight. V něm vystupovali vedle členů skupiny i žáci druhého stupně daných škol. Je pravděpodobné, že někteří z vás Gen Rosso viděli právě na těchto představeních nebo v rámci jejich koncertů na Světových dní mládeže. Nyní se Gen Rosso do Česka vrací prostřednictvím televize Noe, která v sobotu 9. ledna v 21.45 bude vysílat jejich živý koncert.

20210108 genrosso

Jak byste se představili tomu, kdo vás nezná?

To musíme začít o Vánocích roku 1966. V malém městečku Loppiano nedaleko Florencie, které je formačním centrem Hnutí fokoláre, darovala zakladatelka hnutí Chiara Lubichová, skupině chlapců kytaru a bicí soupravu červené barvy, od které je odvozen i název skupiny (pozn. překladatele: rosso z italštiny červený, gen –- nová generace). To proto, aby mohli hudbou předávat poselství o míru a bratrství mezi lidmi. Chiara často opakovala větu „Aby všichni byli jedno“. Je to něco jako slogan, který by se člověku po návštěvě koncertu skupiny Gen Rosso měl zapsat do mysli a do srdce. 
V současné době máme za sebou 54 let činnosti, 2 000 koncertů a představení na všech kontinentech a více než 500 písní. 

Jak jste prožili pandemický rok? Přesunuli jste koncerty na internet, live? Jakou s tím máte zkušenost?

Opakovaná období tak zvaného „lockdownu“ v letošním roce umožnila každému z nás ponořit se hlouběji do všeho, o čem přes 50 let zpíváme. Jsme zvyklí jezdit po světě, setkávat se s lidmi a přinášet hudbu na jevištích všech pěti kontinentů. Najednou jsme se ocitli mezi čtyřmi stěnami našeho domu. Namísto měst, náměstí a sálů jsme měli najednou jen počítač a pár oken, ze kterých se můžeme dívat ven. Namísto tisíců lidí, které jsme na každém turné potkávali, byli najednou vedle nás ti tři, čtyři, se kterými bydlíme. Nebylo možné se sejít v plném počtu, abychom pracovali, jak tomu bylo v předchozích letech. Po první sérii živých vysílání pod názvem „Gen Rosso u tebe doma“, díky kterým jsme navštívili lidi v jejich domovech, jsme se rozhodli vrátit se ke svým kořenům formou živých koncertů, které reflektují i naši historii. Vznikl tak projekt s názvem „Discovering Gen Rosso“, kdy lidé mohli nahlédnout i do zákulisí.  Nelze říci, že pro udržení kontaktů s našimi fanoušky by byl dostačující internet. Víme, že žádný virtuální způsob není schopen stoprocentně nahradit skutečné objetí lidí, stadion nebo opravdové emoce živého koncertu v hale nebo v divadle. Vzhledem k situaci, která vznikla během covidu, nemáte velký výběr: buďto člověk zůstane zavřený doma, protože nemůže cestovat a koncertovat, anebo může začít vynalézat nové způsoby s těmi nástroji, které jsou k dispozici. V tomto případě jde o internet, který – pokud ho používáme dobře – přináší dobro, přináší krásu, a především přináší naději do srdce toho, kdo poslouchá. Kdyby nebyl internet, asi bychom neoslovili tolik lidí ze širšího okolí. Díky internetu můžeme pokračovat v našem hudební dobrodružství virtuálně. Můžeme říci, že pandemie nám v podstatě pomohla, donutila nás najít nové výrazy a nové způsoby vztahů s lidmi...  
Myslím si, že každý z nás jsme si v těchto měsících položili otázku, co to všechno má za smysl. Najít odpověď určitě není snadné. „Uvěřili jsme v lásku“ - to jsme vícekrát zpívali v našich písních. Vždyť věříme, že každá událost, i ta nejbolestnější, má svůj láskyplný důvod. „Hudba nikdy neskončí, lidé budou zpívat stále,“ říkávala Chiara Lubichová. Jako by tím chtěla říct: „Ani vy se nikdy nezastavte. Lidé potřebují naději, vzpruhu, víru, radost, a vy jim to svým zpěvem můžete umožnit.“ Rádi bychom proto byli nablízku tomu, kdo trpí, kdo den za dnem dává svůj život za druhé. Chceme zůstat nablízku všem, se kterými jsme se v uplynulých letech na našich koncertech a workshopech setkali. Nápad živého vysílání totiž vychází z touhy pokračovat v tom všem a darovat ostatním něco pozitivního a pěkného především v různých „izolacích“, které člověk může prožívat. Kde je světlo, tam je i naděje. 

Jaké je vlastně hlavní poselství, které se snažíte svou hudbou předat? Daří se vám to? Máte nějaký příklad? 

Naše poselství je především poselstvím lásky, jednoty a pokoje. Tato témata jsou stále aktuální i v oblasti umění. Snažíme se žít život v duchu evangelního bratrství. Chceme, aby naše produkce byla výsledkem spolupráce mezi námi – lidmi z různých národností, a vypovídala tak o jednotě mezi lidmi. Snažíme se předávat vnímavost k výzvám naší planety, přinášet kulturu darování a sdílení. Jde o poselství, které nenálepkuje, je pochopitelné pro kohokoli, je pro všechny. Jinými slovy – chtěli bychom umožnit divákům, aby mohli objevit dobro a uvědomit si touhu po štěstí a jednotě, která je v každém člověku. Jestli se nám to daří? Řekl bych, že navzdory tomu, jak jsme různorodí, přichází toto poselství už 54 let k lidem, kteří si ho váží a berou ho za své. Věřím, že to dělají především proto, že vnímají upřímnost a otevřenost, se kterou poselství předáváme. Na tomto místě bych rád ocitoval několik zpráv, které jsme dostali po jednom online vysílání: 
Prožít hodinu a půl s vámi, zpívat, to je vždy zážitek, který mě vtáhne od začátku
do konce, navzdory vzdálenosti nebo navzdory situaci, kterou právě prožívám. Dnešek se díky vám stal jedinečným a mimořádným!
“ 
Vaše hudba, která pramení z Lásky s velkým L, probouzí v každém posluchači nesmazatelnou dimenzi, jako jsem to prožila já při vaší písni A joy reborn … jste výborní, jděte dál, tahle cesta je správná.“ 
Vaše písně mě doprovázely v dospívání. Díky, že jste v celém světě zaseli tolik semínek jednoty.

Jak vás vnímá současná mládež? Museli jste něco ve své kariéře upravit, přizpůsobit se novým tendencím, požadavkům apod.? 

Během těchto let vidíme, že umění se obnovuje s každou generací. Hudba prostupuje každou epochou, překračuje hranice, módu, upravuje vkus a vnímavost a zůstává stále účinným prostředkem, možná tím nejúčinnějším způsobem komunikace. Je to umění, které buduje lidské nitro, umění, které povznáší ducha i lidství. Naše poselství zůstává neměnné a řekl bych, že takové zůstat musí; být stále stejné a odkazovat na první inspiraci, ze které se skupina zrodila. Naopak hudba a různé hudební žánry se uzpůsobují době, éře, ve které zní. Naše hudební stránka se obnovuje díky různým prvkům, které se postupně přidávají. Dokázali jsme se přizpůsobit, od rocku po muzikál, od klasických nápěvů až po pop, rok a rap. Snažili jsme se držet krok s dobou. Poslední písně naší diskografie, jako Schock of the World, která vyšla 21. září letošního roku, odráží současné hudební tendence. Mladí lidé, kteří nás poslouchají, to nejen oceňují a sledují nás, ale mnohdy skrze konkrétní podněty a rady vlastně pomáhají skládat písně. Ty pak více odrážejí jejich požadavky. Je to taková důležitá a spontánní interakce mezi Gen Rosso a jeho mladými posluchači. Z této vzájemné výměny pak vznikají písně i celá představení. 

Gen Rosso v číslech
V roce 2020 - 21 umělců a techniků, kteří pocházejí z celkem 11 zemí (Argentina, Ekvádor, Mexiko, Kuba, Bolívie, Brazílie, Filipíny, Korea, Itálie, Polsko, Španělsko). 

Za dobu existence
2 500 představení
250 turné
59 navštívených zemí
54 alb
500 vydaných písní
150 workshopů - představení
150 projektů pro mládež
8 světových setkání mládeže s papeži 

Světová turné
Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Bosna, Brazílie, Burundi, Kanada, Česká republika, Chile, Čína, Vatikán, Korea, Chorvatsko, Kuba, Filipíny, Francie, Německo, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Hong Kong, Indonésie, Anglie, Irsko, Izrael, Itálie, Keňa, Libanon, Luxemburg, Makao, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Myanmar, Monte Carlo, Holandsko, Panama, Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Skotsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jižní Afrika, Švýcarsko, Thajsko, Ukrajina, Maďarsko, Uruguay, USA, Vietnam.

Videoklipy Gen Rosso na našem YouTube kanálu:

https://www.youtube.com/watch?v=qXgW_wW3tlQ

https://www.youtube.com/watch?v=D0_PrDUPtxA

https://www.youtube.com/watch?v=xZOYpc0hWeo 

 

8. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault