Dopis od ústředních zodpovědných za aspekt „společenství majetku“ v Hnutí fokoláre

Rocca di Papa, 18. prosince 2020

Drazí,
jsme rádi, že vám můžeme znovu vyjádřit vděčnost celého Díla za vlnu lásky a štědrosti, která pokračuje ve všech zónách a pomáhá společně čelit výzvám vzniklým kvůli pandemii. Vnímáme, že mimořádné společenství majetku, které se všichni snažíme uskutečňovat, je naším přínosem a konkrétní zkušeností; jde taktéž v souladu s výzvou mladých z nedávného setkání Františkovy ekonomiky, abychom z této pandemie vyšli společně lepší, jak nás k tomu papež František vybízí.
V návaznosti na náš dopis z 5. října vám sdělujeme, že dorazilo ještě dalších 107 529 EUR a že se nám podařilo pokrýt asi 50% avízovaných potřeb, v první řadě naléhavé potřeby osob a rodin.
V příloze (viz níže) vám zasíláme tabulku aktualizovanou ke dni 17. prosince 2020, která shrnuje potřeby, jež nám byly sděleny, došlé prostředky ze společenství majetku a to, co bylo dosud rozděleno.
Jelikož pandemie ještě v mnoha zemích pokračuje, je pravděpodobné, že v příštích měsících mohou vzniknout další značné potřeby, na které bude třeba odpovědět. Situace není jednoduchá ani pro některé naše citadely a formační centra, ani pro sociální projekty, které pomáhají těm nejzranitelnějším. Děláme vše pro to, aby se mohly znovu rozběhnout jako obnovené a stojící na pevnějších základech, a tak plnit svou důležitou úlohu, kterou mají v našem poslání pro ut omnes. Jak řekl Bartoloměj I., konstantinopolský ekumenický patriarcha, při své minulé návštěvě našeho Mezinárodního centra: „Hnutí a všechna díla, která díky jeho charismatu nyní existují, jsou svědectvím života dávaného pro Pána, procházejícího i skrze kříž, ale vždy obráceného ke Zmrtvýchvstání.“
Proto pokračování v této mimořádné aktivitě se nám jeví jako nezbytné.

Děkujeme také každému za společenství majetku, které nezná hranic a v němž se všichni cítíme být zavázáni k tomu, aby nikomu z nás ani okolo nás nechybělo to nezbytné.

Taktéž děkujeme za mnohé zkušenosti, které jste nám zaslali; naleznete je na webu (https://www.focolare.org/covid/) spolu s aktualizacemi a informacemi, jak v podpoře pokračovat a zapojit do této akce žitého bratrství i další, naše přátele, příbuzné atd. (...)

V radosti z přijetí Ježíše, který přichází každý den, vám přejeme Vánoce plné jeho přítomnosti přinášející naději.

Geneviève Ruperto

pole s rostlinami

STAV MIMOŘÁDNÉHO SPOLEČENSTVÍ MAJETKU PRO
POTŘEBY ZPŮSOBENÉ COVIDEM-19 (k 17. prosinci 2020)

DOŠLÉ ŽÁDOSTI   Euro
Citadely 724 098
 Rodiny a osoby v nouzi  139 330
 Sociální aktivity a iniciativy  267 914
 Platy zaměstnanců a režijní náklady Center Mariapoli    98 851
 Platy zaměstnanců sociálních aktivit  161 790
 Různé potřeby struktur Díla  152 637
 CELKEM    1 544 620
 DOŠLÉ PROSTŘEDKY ZE SPOLEČENSTVÍ MAJETKU  Euro
 CELKEM  742 243
 Z toho pro specifické účely  193 767
 ROZDĚLENÉ PROSTŘEDKY ZE SPOLEČENSTVÍ MAJETKU  Euro
 Rodiny a osoby v nouzi      85 194
 Platy zaměstnanců sociálních aktivit 117 243
 Platy zaměstnanců Center Mariapoli 25 755
 Citadely  289 723
 Různé strukturní potřeby (kryté z darů účelově poskytnutých)      101 400
 CELKEM   619 315
 ŽÁDOSTI PŘEDLOŽENÉ JINÝM INSTITUCÍM    401 050

 

24. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

 

header articolo 4.png

Zů­staň­te v mé lás­ce, a po­ne­se­te hoj­né ovo­ce.“ (Jan 15,5-9)

Tak zní úryvek z evangelia, který byl vybrán jako motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů  pro letošní rok. Důraz je kladen na slovo „zůstaňte“, protože snaha o jednotu je celoživotním úsilím.

 „Nestačí se setkávat jen kvůli evangelizaci nebo charitativním akcím. Za vším, co děláme, je především láska. Můžeme mít úžasné plány, můžeme se shromáždit s křesťany nejrůznějších skupin, ale pokud nemáme lásku, nic nemá smysl“.Tolik slova ekumenického sdružení z Quezon City Ecumenical Fellowship (dále QCEF) z Manily (Filipíny). Její součástí jsou i členové místní komunity Hnutí fokoláre. 

Letošní brožuru připravila komunita sester z Grandchamp. Texty obsahují úvahy pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021 (18.-25. leden). Píše se tu, že „Zůstáváme-li v Kristu, roste ovoce solidarity a svědectví“.

Členové komunity QCEF to zakoušejí již několik let. Přinášíme několik jejich svědectví, která mohou být mnohým inspirací pro každodenní úsilí o jednotu církví. 

Vzájemnost

Pastor Kenneth Aguilera, regionální komisař pro metodistickou církev UNIDA vypráví: „Když jsme před několika lety založili skupinu QCEF nenapadlo nás, že bychom zakládali nějakou komunitu nebo ekumenické sdružení. Prostě jsme se scházeli s přáteli různých církví na kávu. Toto neformální setkání bylo ale natolik oblíbené, že jsme ho začali dělat pravidelně. Tak se zrodilo sdružení QCEF. Sdíleli jsme radosti i bolesti do té míry, že jsme se začali starat navzájem o své církve a mít je navzájem rádi jako svou. Hledali jsme různé příležitosti, které bychom mohli trávit společně, takže když přicházel Týden modliteb za jednotu křesťanů, byla to pro nás velká příležitost ke spolupráci a společné modlitbě. Začal jsem chápat opravdový ekumenismus jako soutěž křesťanů ve vzájemné lásce. Je to opravdu rodinný život a vnímám, že Ježíš je mezi námi silně přítomen. 

img 20200129 wa0010 453x340.jpeg

Solidaria

Pandemie nám v pravidelných setkáních nezabránila  – píší Jane a Bert. Scházíme se „online“, abychom se zamýšleli nad Božím slovem (Slovem života) a dělili se o své zkušenosti. Spolupracujeme na společných projektech, abychom pomohli lidem, kteří mají největší těžkosti. Sezvali jsme několik odborníků a uspořádali webinář a videokonference na různá témata, která představují hlavní problémy současnosti: krize a psychologické výzvy – jak zvládat úzkosti a deprese; prevence domácího násilí; prevence zneužívání nezletilých; ekumenismus jako cesta k jednotě křesťanů.Několikrát jsme uspořádali sbírku potravin pro oběti nedávných tajfunů a záplav. Zorganizovali jsme společenství dober, kam přispěl každý z nás, a tak jsme finančně pomohli uprchlíkům. Také jsme shromáždili fondy pro diecézi těžce zasaženou tajfunem. 

20200917 12 58 36 343x340.jpeg

Blízkost

Rodina Hedy Ng bydlí vedle metodistického kostela. „Náš sousedský vztah začal už v době, kdy se stavěl jejich kostel. Nabídli jsme jim, že se mohou napojit na naši studnu, umožnili jsme stavbu dělící zdi, která zajistila rozdělení pozemků a zaručuje jim nezbytné soukromí. Pokaždé, když se změní pastor, snažíme se udělat vše pro navázání přátelství a přijetí. Jsou pro nás doopravdy bratry a sestrami, naše děti si často spolu hrají. V poslední době se pastor Dione Padel začal účastnit našich setkání v rámci QCEF. Byl velice rád, že mezi námi zažil živé bratrství. Nedávno mu zemřela manželka. Všichni z naší komunity jsme se mu snažili být co nejvíce nablízku a nabídli jsme mu finanční i morální podporu. Jednota, kterou jsme vybudovali, se rozvíjí stále více.

Autor: Stefania Tanesini, www.focolare.org

20. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

Rozhovor s Tomkem Mikusinski – PR skupiny Gen Rosso - připravila Helena Filcíková pro smagazin.signaly.cz

Gen Rosso nejsou v České republice neznámým pojmem. Za minulého režimu pronikli do křesťanských zpěvníků a zvlášť jejich písně ke mším vešly do obecného povědomí, jako např: „Dnes ve tvém stojíme domě“ nebo píseň „Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko.“ Mezi lety 2009-13 navštívili Gen Rosso devět škol po celé České republice s projektem proti šikaně pod názvem Silní bez násilí, jehož součástí byl muzikál Streetlight. V něm vystupovali vedle členů skupiny i žáci druhého stupně daných škol. Je pravděpodobné, že někteří z vás Gen Rosso viděli právě na těchto představeních nebo v rámci jejich koncertů na Světových dní mládeže. Nyní se Gen Rosso do Česka vrací prostřednictvím televize Noe, která v sobotu 9. ledna v 21.45 bude vysílat jejich živý koncert.

20210108 genrosso

Jak byste se představili tomu, kdo vás nezná?

To musíme začít o Vánocích roku 1966. V malém městečku Loppiano nedaleko Florencie, které je formačním centrem Hnutí fokoláre, darovala zakladatelka hnutí Chiara Lubichová, skupině chlapců kytaru a bicí soupravu červené barvy, od které je odvozen i název skupiny (pozn. překladatele: rosso z italštiny červený, gen –- nová generace). To proto, aby mohli hudbou předávat poselství o míru a bratrství mezi lidmi. Chiara často opakovala větu „Aby všichni byli jedno“. Je to něco jako slogan, který by se člověku po návštěvě koncertu skupiny Gen Rosso měl zapsat do mysli a do srdce. 
V současné době máme za sebou 54 let činnosti, 2 000 koncertů a představení na všech kontinentech a více než 500 písní. 

Jak jste prožili pandemický rok? Přesunuli jste koncerty na internet, live? Jakou s tím máte zkušenost?

Opakovaná období tak zvaného „lockdownu“ v letošním roce umožnila každému z nás ponořit se hlouběji do všeho, o čem přes 50 let zpíváme. Jsme zvyklí jezdit po světě, setkávat se s lidmi a přinášet hudbu na jevištích všech pěti kontinentů. Najednou jsme se ocitli mezi čtyřmi stěnami našeho domu. Namísto měst, náměstí a sálů jsme měli najednou jen počítač a pár oken, ze kterých se můžeme dívat ven. Namísto tisíců lidí, které jsme na každém turné potkávali, byli najednou vedle nás ti tři, čtyři, se kterými bydlíme. Nebylo možné se sejít v plném počtu, abychom pracovali, jak tomu bylo v předchozích letech. Po první sérii živých vysílání pod názvem „Gen Rosso u tebe doma“, díky kterým jsme navštívili lidi v jejich domovech, jsme se rozhodli vrátit se ke svým kořenům formou živých koncertů, které reflektují i naši historii. Vznikl tak projekt s názvem „Discovering Gen Rosso“, kdy lidé mohli nahlédnout i do zákulisí.  Nelze říci, že pro udržení kontaktů s našimi fanoušky by byl dostačující internet. Víme, že žádný virtuální způsob není schopen stoprocentně nahradit skutečné objetí lidí, stadion nebo opravdové emoce živého koncertu v hale nebo v divadle. Vzhledem k situaci, která vznikla během covidu, nemáte velký výběr: buďto člověk zůstane zavřený doma, protože nemůže cestovat a koncertovat, anebo může začít vynalézat nové způsoby s těmi nástroji, které jsou k dispozici. V tomto případě jde o internet, který – pokud ho používáme dobře – přináší dobro, přináší krásu, a především přináší naději do srdce toho, kdo poslouchá. Kdyby nebyl internet, asi bychom neoslovili tolik lidí ze širšího okolí. Díky internetu můžeme pokračovat v našem hudební dobrodružství virtuálně. Můžeme říci, že pandemie nám v podstatě pomohla, donutila nás najít nové výrazy a nové způsoby vztahů s lidmi...  
Myslím si, že každý z nás jsme si v těchto měsících položili otázku, co to všechno má za smysl. Najít odpověď určitě není snadné. „Uvěřili jsme v lásku“ - to jsme vícekrát zpívali v našich písních. Vždyť věříme, že každá událost, i ta nejbolestnější, má svůj láskyplný důvod. „Hudba nikdy neskončí, lidé budou zpívat stále,“ říkávala Chiara Lubichová. Jako by tím chtěla říct: „Ani vy se nikdy nezastavte. Lidé potřebují naději, vzpruhu, víru, radost, a vy jim to svým zpěvem můžete umožnit.“ Rádi bychom proto byli nablízku tomu, kdo trpí, kdo den za dnem dává svůj život za druhé. Chceme zůstat nablízku všem, se kterými jsme se v uplynulých letech na našich koncertech a workshopech setkali. Nápad živého vysílání totiž vychází z touhy pokračovat v tom všem a darovat ostatním něco pozitivního a pěkného především v různých „izolacích“, které člověk může prožívat. Kde je světlo, tam je i naděje. 

Jaké je vlastně hlavní poselství, které se snažíte svou hudbou předat? Daří se vám to? Máte nějaký příklad? 

Naše poselství je především poselstvím lásky, jednoty a pokoje. Tato témata jsou stále aktuální i v oblasti umění. Snažíme se žít život v duchu evangelního bratrství. Chceme, aby naše produkce byla výsledkem spolupráce mezi námi – lidmi z různých národností, a vypovídala tak o jednotě mezi lidmi. Snažíme se předávat vnímavost k výzvám naší planety, přinášet kulturu darování a sdílení. Jde o poselství, které nenálepkuje, je pochopitelné pro kohokoli, je pro všechny. Jinými slovy – chtěli bychom umožnit divákům, aby mohli objevit dobro a uvědomit si touhu po štěstí a jednotě, která je v každém člověku. Jestli se nám to daří? Řekl bych, že navzdory tomu, jak jsme různorodí, přichází toto poselství už 54 let k lidem, kteří si ho váží a berou ho za své. Věřím, že to dělají především proto, že vnímají upřímnost a otevřenost, se kterou poselství předáváme. Na tomto místě bych rád ocitoval několik zpráv, které jsme dostali po jednom online vysílání: 
Prožít hodinu a půl s vámi, zpívat, to je vždy zážitek, který mě vtáhne od začátku
do konce, navzdory vzdálenosti nebo navzdory situaci, kterou právě prožívám. Dnešek se díky vám stal jedinečným a mimořádným!
“ 
Vaše hudba, která pramení z Lásky s velkým L, probouzí v každém posluchači nesmazatelnou dimenzi, jako jsem to prožila já při vaší písni A joy reborn … jste výborní, jděte dál, tahle cesta je správná.“ 
Vaše písně mě doprovázely v dospívání. Díky, že jste v celém světě zaseli tolik semínek jednoty.

Jak vás vnímá současná mládež? Museli jste něco ve své kariéře upravit, přizpůsobit se novým tendencím, požadavkům apod.? 

Během těchto let vidíme, že umění se obnovuje s každou generací. Hudba prostupuje každou epochou, překračuje hranice, módu, upravuje vkus a vnímavost a zůstává stále účinným prostředkem, možná tím nejúčinnějším způsobem komunikace. Je to umění, které buduje lidské nitro, umění, které povznáší ducha i lidství. Naše poselství zůstává neměnné a řekl bych, že takové zůstat musí; být stále stejné a odkazovat na první inspiraci, ze které se skupina zrodila. Naopak hudba a různé hudební žánry se uzpůsobují době, éře, ve které zní. Naše hudební stránka se obnovuje díky různým prvkům, které se postupně přidávají. Dokázali jsme se přizpůsobit, od rocku po muzikál, od klasických nápěvů až po pop, rok a rap. Snažili jsme se držet krok s dobou. Poslední písně naší diskografie, jako Schock of the World, která vyšla 21. září letošního roku, odráží současné hudební tendence. Mladí lidé, kteří nás poslouchají, to nejen oceňují a sledují nás, ale mnohdy skrze konkrétní podněty a rady vlastně pomáhají skládat písně. Ty pak více odrážejí jejich požadavky. Je to taková důležitá a spontánní interakce mezi Gen Rosso a jeho mladými posluchači. Z této vzájemné výměny pak vznikají písně i celá představení. 

Gen Rosso v číslech
V roce 2020 - 21 umělců a techniků, kteří pocházejí z celkem 11 zemí (Argentina, Ekvádor, Mexiko, Kuba, Bolívie, Brazílie, Filipíny, Korea, Itálie, Polsko, Španělsko). 

Za dobu existence
2 500 představení
250 turné
59 navštívených zemí
54 alb
500 vydaných písní
150 workshopů - představení
150 projektů pro mládež
8 světových setkání mládeže s papeži 

Světová turné
Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Bosna, Brazílie, Burundi, Kanada, Česká republika, Chile, Čína, Vatikán, Korea, Chorvatsko, Kuba, Filipíny, Francie, Německo, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Hong Kong, Indonésie, Anglie, Irsko, Izrael, Itálie, Keňa, Libanon, Luxemburg, Makao, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Myanmar, Monte Carlo, Holandsko, Panama, Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Skotsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jižní Afrika, Švýcarsko, Thajsko, Ukrajina, Maďarsko, Uruguay, USA, Vietnam.

Videoklipy Gen Rosso na našem YouTube kanálu:

https://www.youtube.com/watch?v=qXgW_wW3tlQ

https://www.youtube.com/watch?v=D0_PrDUPtxA

https://www.youtube.com/watch?v=xZOYpc0hWeo 

 

8. 1. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

Vanocni prani foto

Drazí,

přejeme vám ty nejkrásnější Vánoce, které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství. Bůh nás miluje!

Spojeni v Jeho lásce!

Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

za Hnutí Fokoláre v České republice

 

Vánoce 2020

VELKÉ TAJEMSTVÍ

Je to velké tajemství: druhá osoba 
Nejsvětější Trojice vzala na sebe lidské tělo.  
Naše lidská přirozenost je navěky 
neoddělitelně vložena do Božího srdce. 

Je to tajemství přesahující náš rozum. 
Bůh se v Ježíši od lidské přirozenosti už
nikdy neodloučí. 

Nejsvětější Trojice otevřela brány nebe,
aby se Slovo kvůli nám mohlo stát
člověkem. Byli bychom pošetilí, kdybychom
nevěřili, že Bůh miluje každého z nás. 

Chiara Lubichová

 

Soubor v JPG ke stažení.

 

28. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

Interview s Azzou Karam, generální sekretářkou Světové konference náboženství za mír, u příležitosti 50. výročí vzniku této organizace, jejíž jednou z čestných předsedkyň se v roce 1994 stala Chiara Lubichová.

20201218 pensiero del giorno nov it 340x340

Azza Karram byla zvolena generální sekretářkou Světové konference náboženství za mír (WCRP) v srpnu 2019. Je egyptského původu, holandská občanka, profesorka náboženských studií a diplomacie, bývalá pracovnice OSN, člověk s univerzální dimenzí. Dnes vede hnutí, k němuž se hlásí více než 900 náboženských vůdců z 90 zemí, kteří se spolu s ní zavázali, že učiní z míru důvod pro setkání a cestu, na kterou se musí společně vydat. WCRP konala své první shromáždění od 16. do 21. srpna 1970. V čele stál Nikkio Niwano, Japonec a zakladatel hnutí Rišo'kosei kai, duch s rozhledem do dálky. V 90. letech zaangažoval do tohoto světového setkávání také Chiaru Lubichovou, s níž našel jedinečnou shodu na rovině duchovní i pragmatické. Letos slaví WCRP 50. výročí svého vzniku. Azzu Karram jsme zastihli v New Yorku, abychom ji požádali o analýzu vykonané cesty a vyhlídek do budoucnosti. 

Jaké poslání a jaké poselství přináší WCRP 50 let po svém vzniku?

Po 50 letech života je naším svědectvím to, že je nevyhnutelné, aby náboženství spolupracovala bez ohledu na institucionální, geografické nebo doktrinální rozdíly. Toto je poselství, které přinášíme, i když ho ještě dokonale neuskutečňujeme, protože víme, že je to neustálý proces, při němž se musíme učit, a že spolupráce je namáhavá. Potřebu pracovat společně ještě více zdůraznil Covid. Náboženské komunity nebo nevládní organizace inspirované náboženskými hodnotami to uskutečňují, protože byly první, kdo reagoval na tuto humanitární krizi. Zapojily se také zdravotnické instituce, ale nemohly by konat v tak rozsáhlé míře bez náboženských institucí, které daly na tuto krizi odpověď nejen zdravotnickou, finanční a psychologickou, ale dokázaly reagovat i na duchovní potřeby společenství, a na všech frontách reagují na sto procent. Kolik z těchto náboženských institucí však spolupracuje mezi sebou, i když řeší potřeby téže komunity? Velmi málo, a to nikoli proto, že by to nebylo třeba nebo že by jim chyběla účinnost nebo znalosti. Někdy mám podezření, že ve skutečnosti se snažíme zachránit naše instituce, zatímco spolupráce v této složité době vyžaduje ještě větší úsilí a větší odhodlání, protože je snazší starat se o svatost a soudržnost našich skupin než se otevírat univerzálnímu nasazení, k čemuž nás nutí právě Covid. Chtěli jsme založit mezináboženský humanitární fond právě proto, abychom ukázali, že společná odpověď na nějakou potřebu úmyslně a cíleně vytváří společnou budoucnost a výsledky jsou a budou hojné. Víme to z naší historie a chceme i nadále ukazovat, jak plodná je mezináboženská spolupráce. 

Před jakými výzvami stojí WCRP?

Myslím si, že výzvy pro WCRP jsou stejné jako výzvy pro všechny instituce, nejen náboženské, ale i politické, ústavní, soudní a finanční, a týkají se důvěry, účinnosti, legitimity a kompetencí. Podle mého názoru náboženské instituce trpí těmito krizemi již dlouho a budou jimi trpět déle než instituce občanské. Ještě se vrátím k pandemii. Lockdown způsobil institucionální zhroucení v našich komunitách. Umíte si představit, co to znamená, když se nemůžete setkávat, což je jedna ze základních a podstatných funkcí toho, co žijeme, a když jsou tyto funkce ohrožovány, protože kostely, chrámy, mešity a synagogy, kam chodily tisíce nebo stovky lidí, se nyní musí omezit a přijímat jich jen padesát nebo pár desítek. Absence setkání proto vyžaduje restrukturalizaci i naší náboženské služby a skutečně jsme k ní přešli, ale jak moc to ovlivňuje náboženskou praxi? Dokonce i ti, kdo tyto komunity vedou, a nejen jejich členové, musí transformovat svou úlohu a způsob, jakým ji vykonávají ve světě. Takže když se snažím bojovat za přežití instituce, jak mohu pracovat s ostatními, kteří mají stejné problémy v jiných částech světa? Všichni jsme konfrontováni s touto výzvou, ať je to OSN, vlády a také my jako náboženské komunity. A pak existují hrozby pro život víry v zemích a společnostech, kde autoritativní vedení neumožňuje víru praktikovat a kde se režimy cítí být ohroženy kvůli své vnitřní křehkosti hlasy, které se zasazují za lidská práva, spravedlnost a pluralismus. Abychom mohli na tyto výzvy odpovědět, je nutná větší spolupráce, jsou zapotřebí finanční zdroje a dovolila bych si říci, že by bylo zapotřebí také většího politického povědomí o sociální roli mezináboženské spolupráce, která by měla být podporována také ekonomicky, protože vytváří prostor pro službu, pro setkání a je jedinečným zdrojem pro společenský růst. Ale místo toho vidím, že věrovyznání stojí často na vedlejší koleji, a pokud spolupracují, jsou z hlediska vlád většinou těmi posledními. 

Dříve jste citovala spolupráci jako základní pilíř mezináboženské zkušenosti. Víme, že existuje dlouhodobá spolupráce mezi WRCP a Hnutím fokoláre. Jak pokračuje a jak lze tuto společnou práci zavádět?

Jedná se o dávnou spolupráci, která se zrodila v roce 1982 a díky které se Chiara Lubichová v roce 1994 stala jednou z čestných předsedkyň WCRP. Nyní, od roku 2013, je jednou z našich spolupředsedkyň Maria Voce, současná prezidentka Hnutí fokoláre. Předsevzala jsem si, že zahájím svůj mandát tak, že vzdám úctu všem, kteří byli přede mnou a kteří umožnili, aby WCRP byla tím, čím je, a tedy i Chiaře. Opravdu si musím najít prostor, také na našem webu, abych mohla něco říct o tomto přátelství. Na našem spojenectví mě v minulosti i teď nejvíce oslovuje, že bylo vždy živou spoluprací lidí. Plodem tohoto dědictví je, že i dnes se o komunikaci WCRP stará jeden člověk z Hnutí fokoláre, a bylo mnoho lidí z Fokoláre, kteří v průběhu let sloužili našemu hnutí nejrůznějším způsobem. A totéž platí i pro Rišo'kosei kai. Tato mezináboženská spolupráce, schopná sdílet lidské zdroje, je živým obrazem božského a díky své existenci ctí posvátný prostor dialogu. Je to pro mě znamení vzájemnosti ve vztahu k Bohu, protože touto spoluprací v mezináboženském dialogu mu sloužíme a všem ukazujeme krásu toho, že On nás stvořil jako věřící mnoha náboženství. 

Jak si představujete budoucnost WCRP?

Představuji si ji ve znamení multilateralismu. Stejně jako je OSN multilateralismem vlád, vnímám naše hnutí jako multilateralismus náboženství. V zásadě se jako lidé zavazujeme, že budeme na mikro- a makro-úrovni zachovávat rozmanitost, kterou chtěl Stvořitel, a že ji budeme zachovávat pro všechny, včetně institucí. Představuji si přínos, který by instituce mohly mít z této vize a z naší práce, a pokud budeme spolupracovat, bude to pro oboustranný rozkvět. Pokud se politické instituce zaměří na sebezachování a budou-li mít náboženské subjekty zájem na záchraně sebe samých, povede to ke zničení nejen našich skupin, ale celé planety. Oproti tomu samotný papež, nejprve encyklikou Laudato si´, a nyní svou poslední encyklikou Fratelli tutti, která se zrodila ze společného dokumentu s nejvyšším sunnitským vůdcem, nás vyzývá ke společné ochraně Země, ale především k lidskému bratrství, které zahrnuje všechna náboženství. Podporujeme tuto encykliku a tato výzva k bratrství nevylučuje nikoho, ​​ani ty, kdo nemají víru, a budeme bojovat za to, aby se z ní stalo skutečné vlastnictví všech náboženství.

Maddalena Maltese

(Převzato z www.focolare.org) 

18. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

Mladí z Velké Británie vytvořili tento vánoční stromeček, kdy každý den Adventu je věnován jednomu #daretocare skutku.
Je to jeden z nápadů, jak prožít Advent zase trochu jinak.

daretocare 

17. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

meditzione 14.09.2020 men

Kdo miluje, vládne. Je to přesně tak. Platí to pro tebe i toho, kdo je chudý a nemocný a setkává se s lidmi bohatými a plnými zdraví. Vždyť ten, kdo miluje, dává. Dává stále. Svým dáváním se stává pánem a má v sobě plnost, která nikdy nekončí.

Snad právě proto nám Bůh přikázal milovat – proto, aby nám dal radost z pocitu, že (…) jsme dětmi Boha, Krále králů.

Každý, kdo je vedle mě, je stvořený jako dar pro mě a já jsem stvořena jako dar pro něj. Na zemi je všechno se vším ve vztahu lásky – každá věc s každou věcí. Je však třeba být Láskou, abychom mezi všemi bytostmi našli zlatou nit.

Chiara Lubichová (Výbor z díla, Nové Město 2016)

14. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault