Jihočeši z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina se rozhodli naplnit výzvu papeže Františka po generální audienci nového vedení Díla Mariina, kde papež František vybízel, abychom vyšli k potřebným. Přemýšleli jsme, jak to konkrétně udělat a oslovili jsme několik neziskových organizací na jihu, abychom věděli, kam namířit své síly. A zároveň jsme napsali do všech společenství v jihočeské oblasti, abychom vše dělali společně. Z odpovědí, které jsme dostali, bylo zjevné, že někdo může pomoci v modlitbě za potřebné, někdo se může podílet finančně a někdo zase konkrétní činností.
A z oslovených neziskových organizací přišly také konkrétní požadavky. Výsledkem je, že několik členů Díla Mariina se spojilo s hospicem Kleofáš a pravidelně dostávají informace, za koho se mají modlit. Kdo mohl, připojil se k projektu Balíček pro zdravotníky, který se podařil zorganizovat hned pro tři jihočeské nemocnice a do kterého se zapojilo mnoho farností. Další velkou pomocí byl nákup dvou nových počítačů, které jsme přes Diecézní charitu věnovali dvěma rodinám. Průběh předání a poděkování z Diecézní charity je níže.
Na nové počítače jsme použili peníze z jihočeského účtu, který slouží nejen pro potřeby Díla Mariina, např. jako příspěvek na Mariapoli, na cesty na setkání v Centru Díla apod., ale také pro ty, kteří nejsou v Díle Mariině. Na tento účet přispívá pravidelně i nepravidelně několik členů Díla Mariina v naší oblasti. Také jsme z tohoto účtu poslali dar pro Covidem zasažené oblasti ve světě.

Za Jihočechy Martina Fürstová

jihocesi pc fokolare2 dunn 

Jeden počítač jsme předali manželům Dunn, kterým se počítač rozbil a hojně ho využívají pro práci s autistickou dcerou. V době Covidu měla maminka omezené možnosti výdělku a tatínek – Angličan má jen částečný úvazek ve školství s ohledem na péči o postiženou dceru a také jejich mladšího syna. Dar je velmi dojal a ihned začali PC využívat. Jsou vám všem velmi vděčni. Já přikládám prosbu o modlitby za tuto rodinu.

Druhý počítač jsem předala Markétě Vondráškové – sociální pracovnici z poradny pro ženy a dívky v nouzi, která jej předala paní, která pochází z ciziny a dlouhodobě se starala o těžce nemocného manžela. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu se rodina přesunula do ČR, kde však tatínek na komplikace spojené s covidem-19 zemřel. Paní ani jejich dceři nenáleží žádná možná sociální dávka, a to z objektivních důvodů, kterých se sešlo více dohromady. Maminka je klientkou poradny již řadu měsíců, chodí do práce v dělnické sféře, ač původně pochází z univerzitního prostředí. Tuto práci v ČR také zkomplikoval Covid a rodině tedy opakovaně charita pomáhá v zajištění základních životních potřeb. Paní se omlouvá, ale fotografovat se nechtěla.

S velkým díky za vaše dobrá srdce!
Mgr. Petra Brychtová
vedoucí služeb Střediska DCHCB

jihocesi pc fokolare 1

29. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

V Praze, pátek 25. června 2021

Drazí přátelé!

Jak jsme se dozvěděli nejen ze sdělovacích prostředků, ale přímo od postižených, bouře s kroupami i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku. Zanechala škody na domech, autech i zeleni. Mnozí z Vás se hlásí, že by rádi pomohli.

Pro pomoc postiženým v rámci Díla Mariina je možno použít stejný účet a variabilní symbol jako u sbírky pro zasažené covidem-19, tj. číslo účtu: 474026843 / 0300, variabilní symbol: 557, poznámka pro příjemce: Morava.

Případně lze přispět prostřednictvím sbírky vyhlášené pro tento účel Diecézní charitou Brno:
číslo účtu: 4211325188 / 6800, variabilní symbol: 2002

Za vaší pomoc děkujeme!

Michaela Harantová a Jirka Kratochvíl

pomoc jhm 210625

25. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na červencovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Společné dobro - co to znamená?

spolecne dobro mlcoch

Papež František nás vyzývá k obnově společného dobra. Co to ale znamená?

Pozvání na diskuzi přijal prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Společné dobro se neobejde bez obětí, a bez ochoty těch, kdo dávají ze svého nadbytku více nejen absolutně, ale i relativně v porovnání s těmi, kdo dávají ze svého nedostatku. Společné zlo Covidu (jako „dobra s opačným znaménkem“) nás o potřebě oběti přesvědčovalo denně.
Jak můžeme přispět ke společnému dobru? Jsme ochotni se uskromnit a být více štědří?

Registrujte se do 12.7. přes formulář zde: https://forms.gle/67YP5tfUvX3Jhy689
Poté Vám bude zaslán odkaz na diskuzi, která proběhne přes Google Meet.

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.

24. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mariapoli 2021 v Prudké.

Loni jsme akci na poslední chvíli zrušili kvůli omezením, ale věříme, že tentokrát už se to povede! Počítáme jak s rozvolněnými podmínkami, tak s novými možnostmi testování zdarma. 

prudka letecky

Termín bude svatováclavský: (pátek večer) 24. - 28. září 2021 (úterý)

Místo: Rekreační středisko Prudká, mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. Je to přírodní areál na krásném místě v údolí řeky Svratky, s velkým sportovním zázemím.
Více viz stránky www.prudka.cz
Na mapě zde: https://mapy.cz/s/dohatopove
Ubytování je v příjemném rekreačním standardu s možností vytápění, pokud by to počasí vyžadovalo. 

Přihlášení: Kapacita je omezená asi na 140 účastníků., proto se přihlaste co nejdřív, a to pomocí elektronického formuláře. Najdete ho na tomto odkazu: https://forms.gle/gpUx9VurgL3Vmj589 

Náklady na pobyt a stravu (plná penze):
4.000,- Kč - dospělí
2.500,- Kč - mladí, dosud nepracující dospělí
1.600,- Kč - děti a mládež 3 - 17 let
Děti do 2 let (včetně) bez potřeby společného stravování a vlastní postele zdarma

Jak jste si všimli, cena nám se změnou místa a vyšší kvalitou ubytování výrazně poskočila na takovou běžnější, ale stále ještě příznivou cenovou hladinu.
Pokud je to pro někoho moc, domluvte se, prosíme, s Lídou Barborkovou. Byli bychom neradi, aby cena byla překážkou účasti. Jestli chce někdo přispět víc a podpořit tím jiné, může poslat víc na účet předem nebo po akci. 

Úhrada
Prosíme o zaslání zálohy 50% anebo rovnou celé platby hned anebo nejpozději do  měsíce od přihlášení na účet Rodiny, z.s.: 2700527638/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka, za kterého je platba (případně jméno zástupce rodiny). Úhradu za rodinu proveďte jednou platbou.
Upozornění: při neuhrazení zálohy v termínu bude rezervace stornována. 
Doplatek: na výše uvedený účet do 31. července 2021.
Pomozte dobré organizaci. Přihlaste se a uhraďte zálohu včas. 

Pojetí Mariapoli v Prudké 2021
Rádi bychom navázali na rodinný duch Mariapoli na Klučance, kde jsme se nedělili na organizátory a účastníky a každý svým způsobem přispíval do společného. I tentokrát bychom vás rádi přizvali ke spolupráci. V přihlášce najdete konkrétní návrhy.
Budeme se snažit připravit co nejlepší program i pro děti a mládež. 
Můžete přizvat další přátele. 

Kontakt pro případné dotazy ohledně ubytování:
Regina Marková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  603 227 554
Kontakt pro případné dotazy ohledně ubytování nebo technických problémů s platbou:
Milan Marek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 529 903 

Přejeme krásné dny! 

Za všechny, kdo se snaží Mariapoli nastartovat
zdraví
Liduš Barborková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mob:  602 257 045

 

17. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Mezi dětmi a mládeží od 10 do 35 let chce soutěž ocenit ty, kdo uměleckým způsobem vyjádří, co v nich vyvolalo setkání s Chiarou Badano.
Termín odevzdání prací je 30. června 2021.

chiara luce

Také letos je možné se zúčastnit soutěže o Cenu Chiary „Luce“ Badano, která vznikla v roce 2018 a toto bude její 4. ročník. Cena je věnována památce Chiary Badano, dívce z Hnutí fokoláre, z městečka Sassello (Itálie). Chiara Luce byla blahořečena 25. září 2010. Soutěž chce podpořit vznik uměleckých děl, která jsou inspirována životem a příkladem Chiary Badano, má za cíl podpořit a napomáhat poznání její osoby a jejího příběhu a nabídnout ji jako vzor života pro mnoho mladých lidí.
V 17 letech se u Chiary zjistilo, že má rakovinu kostí. Uvědomuje si vážnost nemoci, ale její nekonečná láska k Bohu je silnější. S rozhodností vše obětuje: „Pro tebe, Ježíši, chceš-li to ty, chci to i já!“

Má blízký a hluboký vztah s Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, která jí píše: „Bůh Tě nesmírně miluje, chce proniknout do nitra Tvojí duše a dát Ti zakusit kapky nebe. Chiara Luce (luce = světlo, pozn. překl.) je jméno, které jsem vybrala pro Tebe; líbí se Ti? Je to světlo Ideálu, který zvítězí nad světem…“
Chiara Badano odchází do nebe 7. října 1990 ve věku 19 let. Dnes je její život, přestože tak krátký, avšak velmi intenzivní ve vztahu s Bohem Láskou, příkladem pro tisíce dětí a mladých lidí celého světa.

Soutěž o cenu Chiary „Luce“ Badano je otevřená pro všechny mladé od 10 do 35 let a chce ocenit ty, kteří uměleckým způsobem, vyjádří jakou inspiraci v nich setkání s Chiarou Badano vyvolalo.
Účastníci budou rozděleni do dvou věkových kategorií: od 10 do 16 let a od 17 do 35 let. Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny z celého světa. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující datum zapsání do soutěže.

Mladí umělci se mohou zúčastnit předložením kreativního vyjádření, které upřednostňují: kresby, poezie, vyprávění, písně, tance nebo pantomimy, komiksu, videoklipu či dalších. Jejich díla musí být porotě doručena do 30. června 2021, podle pravidel a podmínek uvedených na webu www.chiarabadano.org.

Kompetentní porota, které předsedá maminka Chiary, Maria Teresa Badano, bude hlasovat o pracích rozdělených do dvou uvedených věkových kategorií.

29. října letošního roku se v Sassello, v den každoročního liturgického svátku, plánuje předání skleněné plakety znázorňující Chiaru Badano a výstava, resp. předvedení vítězných děl.

Lorenzo Russo

Převzato ze zdroje Premio Chiara “Luce” Badano 2021 | Movimento dei Focolari (focolare.org)

 

8. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 60. výročí založení ekumenického centra Hnutí fokoláre se koná on-line ekumenický kongres.

Vedle předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Kurta Kocha vystoupí i prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová, spoluprezident Jesús Morán a další zajímaví hosté.

Termín konání je pátek 28. a sobota 29. května - vždy v odpoledních hodinách.

Kongres bude tlumočen do několika světových jazyků a také do slovenštiny.

Celý průběh je možné sledovat na adrese https://live.focolare.org

210528 ekum

Pozvánka s programem v PDF je k dispozici ZDE.

 

27. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

poupata 

Aktualizace k 20.5.2021

Chceme Vás informovat o vývoji sbírky prostředků pro postižené pandemií covidu-19, kterou jsme společně začali v květnu 2020.
Od počátku letošního roku bylo zasláno prostřednictvím Centra Hnutí fokoláre 160 000,- Kč, z toho 100 tis. pro Sýrii a 60 tis. pro různé země světa, které Centru avizovaly svou potřebu.
Současný stav disponibilních prostředků (k 20.5. 2021) činí 70 345,- Kč.
Připomínáme, že sbírka dále pokračuje.
Prostředky lze zasílat na účet 474026843/0300, variabilní symbol 557, s upřesňující informací, kam se má dar směrovat: svět, Evropa (tj „fialová“ zóna), Sýrie, ČR.
O použití prostředků Vás budeme i nadále informovat.

Srdečně děkujeme jménem všech příjemců Vámi poskytnutých darů.

 

Aktualizace k 31.12.2020

Chceme srdečně poděkovat všem, kdo reagovali na výzvu k pomoci postiženým pandemií covid a zapojili se do sbírky organizované Hnutím fokoláre v ČR.

V roce 2020 se pro tento účel shromáždilo od dárců 517 567,- Kč.

V těchto dnech rozesíláme potvrzení o daru pro daňové účely. Bohužel se nám nepodařilo dohledat všechny adresy. Pokud někdo potvrzení nedostane do konce měsíce ledna, ať v případě potřeby o něj dodatečně požádá na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sbírka pokračuje i v roce 2021.

 

Aktualizace k 15.12.2020

Na základě výzvy Mezinárodního centra Hnutí fokoláre (HF) se začátkem května HF v ČR připojilo k celosvětové pomoci lidem postiženým pandemií COVID-19 (viz https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19)

K dnešnímu dni (15.12.2020) se pro tento účel shromáždily finanční prostředky ve výši 443 567,- Kč.

Dosavadní použití prostředků sbírky: 

  • pro potřebné v tzv. „fialové zóně“ (účel: COVID Evropa) – zasláno prostřednictvím sdružení Nové ľudstvo Bratislava: 65 000,- Kč
  • pro použití v rámci celosvětového společenství majetku (účel: COVID svět) prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 118 500,- Kč
  • pro potřebné v Sýrii (účel: COVID Sýrie) – zasláno prostřednictvím Mezinárodního centra HF: 167 150,- Kč
  • rozděleno v rámci ČR (účel: COVID ČR): 65 000,- Kč
  • bankovní poplatky za převody do zahraničí: 3 607,- Kč
  • disponibilní dosud nerozdělené prostředky: 24 310,- Kč

Znovu srdečně děkujeme všem dárcům jménem těch, komu tyto prostředky aspoň trochu ulehčí jejich složitou situaci. Sbírka dále trvá.

Bankovní účet: 474026843/0300, variabilní symbol 557, do zprávy pro příjemce specifikovat zamýšlené určení: Svět, Evropa, Sýrie, ČR

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl,
koordinátoři akce za Hnutí fokoláre v ČR

 

20. 5. 2021

0
0
0
s2sdefault