V pondělí 4. 10. 2021 odešla na věčnost volontárka Anna Fürstová. Jako vzpomínku na ni přinášíme článek, který vyšel v Novém městě v roce 2003.

furstu 030

Povolání k početnému rodičovství

Jubilejní, pátý Svatováclavský večer se konal 27. září 2003 na Pražském Hradě a byly na něm již počtvrté uděleny Pamětní medaile svatého Václava. Toto ocenění získávají osobnosti, „které prokázaly významné služby ideám duchovního světa a umění jak v domácím, tak mezinárodním životě“, a splňují kritéria uvedená ve statutu Pamětních medailí svatého Václava.

Letos byli vybíráni kandidáti, jejichž činnost je zaměřena na děti. Ocenění získal kolektiv SOS vesniček, profesor Zdeněk Matějček a manželé Anna a Karel Fürstovi.

Rodinu Fürstových jsem poznala na křtinách jejich pátého syna v roce 1981. Zanedlouho potom byla v roce 1982 kladně vyřízena jejich žádost o svěření dítěte do pěstounské péče. Jistě sami netušili, jaká řetězová reakce se rozpoutá. Nejenže se jejich rodina nakonec rozrostla o dvanáct osvojených dětí, ale „nakazily“ se tímto dobrodružstvím také rodiny dvou Anniných bratrů a nedávno i rodina syna Karla.

Na celodenním setkání, které pořádalo Hnutí fokoláre koncem října v Třeboni, jsme měli možnost spolu hovořit i na toto téma.

Jednadvacet let je doba dostatečná i na hodnocení... Co to pro vás znamenalo, s čím musí člověk počítat, když takto rozšíří rodinu. Asi to nejde nabídnout jako jednoduchý recept na řešení situace dětí, které zůstaly bez domova.

Karel Fürst: „To nemůže dělat každý. Mohou o tom uvažovat lidé, kteří na to mají prostor, nejen ty prostory doma, ale i pevné nervy, jinak by to nešlo.“

Anna Fürstová: „Myslím, že to je určité povolání. Jako každý muž nemůže být knězem a každý člověk nemusí vstupovat do manželství, tak existuje i povolání k tomuto druhu velkého rodičovství. Znamená to zaslechnout Boží hlas a odpovědět na něj. Za těch dvacet let jsme poznali řadu lidí, kteří si v nejlepším úmyslu a s nejlepší snahou osvojili dítě a zjistili, že je to nad jejich síly, že se setkali s problémy, s nimiž nepočítali. Pak děti vracejí. Máme čtyři nebo pět dětí, které se ocitly v této situaci. Sociální pracovníci nám je nabídli jako děti, které byly určitým způsobem zklamané, s odůvodněním, že jim naše prostředí pomůže. Už za totality si nás záměrně vybírali s tvrzením: ‚Ta atmosféra, která je u vás, to by jinde nedostali.‘ To nebylo tím, že bychom my s tátou byli nějak výjimeční, ale atmosféra hájovny na samotě a atmosféra života v Bohu, tak nám to i říkali.“

Pomohlo k rovnováze ve výchově i to, že vaše biologické děti vyrůstaly spolu s osvojenými. Mohou být osvojené děti citlivější?

Karel: „Ano, ty děti jsou velmi citlivé a vždy jsme museli dávat pozor, abychom opravdu byli ke všem stejně spravedliví. Ale nechtěli jsme to přehnat, protože i naše děti byly na to citlivé. Musíme jednat uváženě a dbát na to, abychom byli ke všem stejně spravedliví.“

Anna: „Měli jsme výhodu, že jsme měli nejdřív svoje děti a považovali jsme za normální, že se s nimi člověk dočká i těžkostí, že to není špatnými geny. Věřili jsme, že těmto dětem Bůh pomůže tak, jako jsme doufali, že pomáhá i našim vlastním. Všechny děti jsou Boží oblíbení. Bůh je postavil do určitého prostředí a setkání, jako je to dnešní, měla na ně velký vliv. Účastnili se s námi života společenství a poznávali další mladé lidmi, měli mezi nimi kamarády. Dnes už si ti první kluci - je jim přes třicet - zažili své trpké chvíle a potěšilo mě, že nacházejí posilu v kostele, ač jsou deset let z domova. Jeden prožíval manželskou krizi a útěchu a podporu hledal v křesťanském společenství.“

Kolik vlastně máte dětí?

Anna: „Sedmnáct, z toho pět vlastních. Nyní je doma jenom pět dětí, takže už máme tichý, prázdný dům. Ale o víkendech nám to vynahrazují, přicházejí i s vnoučaty. Těch máme dvaadvacet a třiadvacáté se čeká. To třiadvacáté, holčičku, si teď budou osvojovat Kája s Martinou (syn s manželkou – poznámka red.).“

To znamená, že syn s manželkou pokračují v tradici?

Anna: „Ano, přitom Kája říkával, že na to nebude. Byl druhorozený. Když jsme tenkrát před dvaceti lety přišli s návrhem, že bychom si chtěli vzít dítě z dětského domova, právě Kája o tom nejvíc přemítal: ‚A co když vám udělá ostudu, co když udělá to a ono.‘ A vždycky tvrdil: ‚Já bych děti do pěstounské péče brát nemohl.‘ Ale jednou nám přivezla jeho manželka Martina děti na hlídání a zrovna k nám přijeli lidé z Prahy. Nezvážili prý dost své síly a chtěli by Marka vrátit. Ale berou nás jako poslední pokus, jestli bychom se ho neujali. Řekli jsme, že ne, protože si uvědomujeme svůj věk a na malé dítě si už netroufneme. Ale nabídli jsme, ať přijedou na pěstounské setkání, které bude zanedlouho, že se třeba někdo jiný odhodlá. Kája s Martinou to s námi prožili, vypili kávu a rozloučili se. Martina jela na duchovní setkání a každý den prý chodila do kaple prosit Pannu Marii, ať to od nich vzdálí. Cítila, že už to má v sobě, že bude pořád o tom chlapečkovi vědět. Vrátila se domů a ten pocit se nevytratil, naopak. Sociální pracovníci neměli námitek, a tak mají Marka. Druhý, černoušek Jeremiáš, už šel mimo nás. Tak se rodí pěstouni. Teď jim nabídli holčičku, která je zrovna tak vybarvená jako Jeremiáš.“

Zdá se, že pěstounství vyplývá ze života, nerodí se od stolu...

Karel: „U stolu se dá o tom mluvit, ale nedá se to naplánovat, k tomu musí ‚dojít‘.“

A co námaha?

Anna: „Námaha je normální, metráky prádla a takové věci. Je toho samozřejmě mnohem víc než v normální rodině, to je podružné. Existuje však i zklamání. Například když je dítě velké, sebere se a odejde za svým životem. To se u nás přihodilo u dvou dětí. Pouto k rodině je přerušené. A člověka mrzí, že to brali, jako by se nic nedělo. Člověk si uvědomí, že jsme se jim dali celí, ale ty děti to neopětují, jdou za svým životem. Naučit se tomu rozumět není snadné.“

Karel: „Neočekávali jsme, že by nám byly ty děti vděčné, ale člověka to mrzí.“

Anna: „To jsou věci, které bolí. Ale to je samozřejmé, že něco musí bolet. A věřím, že to není konec všeho, pořád se za ty děti modlíme a pořád věříme tomu, že jsou Boží oblíbení, že je má Bůh rád, že pro ně také má cestu. Některé děti odejdou v pubertě, prožívají ji trochu později, citová deprivace se na nich velmi podepsala, ale za čas se vrátí. Bez kontaktu však nejsme s nikým z dětí, ale dva žijí nedobrým způsobem.“

Z vaší strany jsou dveře otevřené, domov fakticky neztratili...

Anna: „Stalo se i to, že našli dveře otevřené, vešli do nich a za rok zklamali znovu... S tím se musí počítat a dá to někdy strašné přemáhání. Snažím se je ale přijmout takové, jací jsou.“

Jak jste reagovali na Vaše ocenění?

Karel: „Když mi došlo, jaké se nám dostalo pocty, měl jsem pocit, že si to nezasloužím. Říkal jsem, že více těch těžkostí a práce stejně leželo na Anině. Mluvili jsme spolu o tom a připomněla mi různé situace, kdy bylo třeba, abych zapůsobil jako autorita, jak na děti, tak na úřady nebo ve škole.

Kolikrát jsem s dětmi jel k doktorovi. Kluci se prý ode mne učili stloukat poličky i opravovat auto... Dnes už to svedou mnohem lépe než já, ale přece jen jsme se radovali i starosti táhli celých těch 21 let spolu.“

Anna: „Osobně mě zaujalo, že nás navrhla biskupka Československé církve husitské Jana Šilerová, vyznamenání nám předávali kardinál katolické církve Miloslav Vlk a biskup Slezské evangelické církve Vladislav Volný, předseda Ekumenické rady církví. Na slavnostním večeru jsme se potkávali s patriarchou, různými osobnostmi, povídali si s nimi a ochutnávali košer víno. Chtělo se nám věřit, že už je blízko ten den, kdy nastane jednota, o které jsem tak často slýchávala hovořit Chiaru Lubichovou. Pamatuji si, jak mě asi před patnácti lety fascinovalo, když jsem od ní slyšela slova: svět spěje k jednotě. Měla jsem tehdy dojem, že svět naopak směřuje ke krachu. Od té doby tomu ale věřím.

I když jsem pak z té radosti vystřízlivěla, trošku si to zase v hlavě srovnala, přesto jsem přesvědčena, že když budeme každý na svém místě dělat ten svůj malý díl práce, navzájem se poslouchat a dávat každý tu svoji malou kapku do moře, že ten den určitě přijde.

Za rozhovor děkuje Irena Sargánková

furstu 023

6. 10. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na setkání Františkovy ekonomiky a ekonomiky společenství. Po dlouhé době se chceme osobně setkat, dát prostor sdílení a nechat se inspirovat slovy papeže Františka, která zazní na celosvětovém setkání 2.10. on-line https://francescoeconomy.org/event2021/.

Během workshopu se chceme zabývat tím, jaké výzvy Františkova ekonomika předkládá nám v ČR? Jak chceme rozvíjet myšlenky Františkovy ekonomiky?

KDY: 22.- 23. října 2021

KDE: Centrum Mariapoli, Praha Vinoř

Registrujte se prosím do 18.10. zde: https://forms.gle/a13jMzWhTjhMY5k89

eof 102021

1. 10. 2021

0
0
0
s2sdefault

V neděli 12. září se v rámci iniciativy  Zlatá Praha uskutečnilo představení knihy rozhovorů s dětským psychologem Jaroslavem Šturmou "Nejlepší dramatik je život sám". 

Program tohoto odpoledne, který byl v nynější - pro konání těchto akcí nejisté - době připravovaný již během letních prázdnin přesně v duchu názvu této knihy, započal úderem 16. hodiny. Jeho organizátoři přivítali v zaplněném velkém sále Centra Mariapoli v Praze - Vinoři také zástupce Karmelitánského nakladatelství, jež tuto knihu vydalo, jeho vedoucího redaktora Pavla Mareše, který se vzápětí ujal své role moderátora celého programu.

V úvodu autor knihy, filmový režisér, dokumentarista a scenárista Vít Hájek, nejprve popsal okolnosti a průběh jejího vzniku. A pák již následovaly otázky na samotného Jaroslava Šturmu, které postupně obsáhly všechny etapy jeho života, lidské i odborné formace. V otevřeném dialogu nechyběl ani prostor pro objevení duchovních kořenů a spirituality, z níž vyrůstaly jeho postoje a vztahy - jak ke klientům a jejich příbuzným, tak i ke spolupracovníkům a nejrůznějším lidem, s nimiž postupně přicházel do styku díky svému povolání.

A jelikož Jaroslav Šturma nezapřel svůj osobitý smysl pro humor, který je nedílnou součástí jeho života a pomohl mu překonat mnohé obtíže, na tvářích všech přítomných se během celého odpoledne často objevoval úsměv, ať už se vyprávění týkalo století minulého či současného. Všechny tematické okruhy pak citlivě a inspirativně propojoval svými hudebními improvizacemi Petr Štěpán.

Na závěr se dostalo i na všechny zájemce, kteří si na místě mohli knihu zakoupit a při troše trpělivosti také nechat podepsat, neboť součástí programu byla i autogramiáda.

zp20210912

26. 9. 2021

0
0
0
s2sdefault

 

papa

Slovo papeže Františka ke zodpovědným za církevní hnutí a nové komunity. Požádali jsme Margaret Karramovou a Jesúse Morána, aby nám sdělili svůj první dojem po setkání se Svatým otcem.

Pohled do budoucnosti s nohama pevně zasazenýma v přítomnosti. Je to jakoby začátek cesty směřující k rozlišování, kterou papež František navrhl 16. září moderátorům různých sdružení věřících, církevních hnutí a nových komunit, kteří se shromáždili ve Vatikánu na jednodenním setkání pořádaném Dikastériem pro laiky, rodinu a život. V centru této události, při jejímž zahájení Svatý otec neočekávaně promluvil, stálo téma: Odpovědnost za vedení laických sdružení: služba církvi.

  1. Přítomni byli také prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karramová a spoluprezident Jesús Morán Cepedano.„Vidět Svatého otce na samém začátku setkání bylo velkým překvapením,“ řekla Margaret Karramová. „Jeho příspěvek byl mimořádný, velmi hutný a objasňující; předal nám správný výklad všeobecného dekretu týkajícího se doby trvání řídících funkcí v církevních hnutích a v nových komunitách, který letos v červnu dikastérium vydalo.1

whatsapp image 2021 09 16 at 16.13.37 1 600x338

Jesús Morán, Margaret Karramová a Giovanni Ramonda (moderátor Sdružení papeže Jana XXIII.) Je to otcovské povzbuzení, které ukazuje cestu učenlivosti a pokory, po které je třeba jít; ta je potřebná pro neustálé hlubší poznávání charismatu, k němuž náležíme, a k úvaze o tom, jak jej nejlépe vtělovat do každodenního života. Dekret vydaný letos 11. června, adresovaný mezinárodním sdružením věřících, jde tímto směrem; máme přijmout některé změny a připravovat budoucnost počínaje přítomností.

Odpovědnost za vedení laických sdružení, nad níž papež uvažoval 16. září, rovněž převrací pyramidu anebo, jinak řečeno, navrací správný řád a staví službu na její vrchol: „Vládnout znamená sloužit,“  vysvětloval František, „(...) učme se říkat 'jsme služebníci neužiteční' (Lk 17,10). Mějme na paměti tento výraz, který působí v církvi velké dobro a vyzývá ke správnému postoji při práci pro ni; vyzývá k pokorné službě, jejímž příkladem nám byl Ježíš, když umýval učedníkům nohy.“

„Po papežově příspěvku,“ řekl Jesús Morán, „není možné číst pouze samotný dekret; je nutné k němu přidat i slova, která pronesl dnes ráno. Je to jako malé pojednání o tom, jak se má vykonávat vedení ve světle evangelia.“„Prožíváme hluboce církevní událost týkající se velkého společenství“, doplnila prezidentka Karramová. „Myslím, že v nadcházejících měsících budeme muset hlouběji poznat toto důležité téma i proto, abychom lépe žili naše charisma.“ „Musíme uznat a ocenit velkou lásku, s níž dikastérium pečuje o hnutí; jeho záměrem je chránit charismata, což ukázal i papež, když několikrát zopakoval své poděkování přítomným církevním uskupením, zejména za jejich nasazení v tomto okamžiku utrpení celého lidstva“, uzavřel Morán.

Maria Grazia Berretta e Carlos Mana 

Zdroj: www.focolare.org

[1] Jedná se o dekret Dikastéria pro laiky, rodinu a život Sdružení věřících, který upravuje výkon řídících funkcí v mezinárodních soukromých i veřejných sdruženích věřících; mimo jiné stanovuje maximální dobu výkonu těchto funkcí na pět let s možností jednoho následného opakování (pozn. překl.) 

21. 9. 2021

0
0
0
s2sdefault

Jihočeši z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina se rozhodli naplnit výzvu papeže Františka po generální audienci nového vedení Díla Mariina, kde papež František vybízel, abychom vyšli k potřebným. Přemýšleli jsme, jak to konkrétně udělat a oslovili jsme několik neziskových organizací na jihu, abychom věděli, kam namířit své síly. A zároveň jsme napsali do všech společenství v jihočeské oblasti, abychom vše dělali společně. Z odpovědí, které jsme dostali, bylo zjevné, že někdo může pomoci v modlitbě za potřebné, někdo se může podílet finančně a někdo zase konkrétní činností.
A z oslovených neziskových organizací přišly také konkrétní požadavky. Výsledkem je, že několik členů Díla Mariina se spojilo s hospicem Kleofáš a pravidelně dostávají informace, za koho se mají modlit. Kdo mohl, připojil se k projektu Balíček pro zdravotníky, který se podařil zorganizovat hned pro tři jihočeské nemocnice a do kterého se zapojilo mnoho farností. Další velkou pomocí byl nákup dvou nových počítačů, které jsme přes Diecézní charitu věnovali dvěma rodinám. Průběh předání a poděkování z Diecézní charity je níže.
Na nové počítače jsme použili peníze z jihočeského účtu, který slouží nejen pro potřeby Díla Mariina, např. jako příspěvek na Mariapoli, na cesty na setkání v Centru Díla apod., ale také pro ty, kteří nejsou v Díle Mariině. Na tento účet přispívá pravidelně i nepravidelně několik členů Díla Mariina v naší oblasti. Také jsme z tohoto účtu poslali dar pro Covidem zasažené oblasti ve světě.

Za Jihočechy Martina Fürstová

jihocesi pc fokolare2 dunn 

Jeden počítač jsme předali manželům Dunn, kterým se počítač rozbil a hojně ho využívají pro práci s autistickou dcerou. V době Covidu měla maminka omezené možnosti výdělku a tatínek – Angličan má jen částečný úvazek ve školství s ohledem na péči o postiženou dceru a také jejich mladšího syna. Dar je velmi dojal a ihned začali PC využívat. Jsou vám všem velmi vděčni. Já přikládám prosbu o modlitby za tuto rodinu.

Druhý počítač jsem předala Markétě Vondráškové – sociální pracovnici z poradny pro ženy a dívky v nouzi, která jej předala paní, která pochází z ciziny a dlouhodobě se starala o těžce nemocného manžela. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu se rodina přesunula do ČR, kde však tatínek na komplikace spojené s covidem-19 zemřel. Paní ani jejich dceři nenáleží žádná možná sociální dávka, a to z objektivních důvodů, kterých se sešlo více dohromady. Maminka je klientkou poradny již řadu měsíců, chodí do práce v dělnické sféře, ač původně pochází z univerzitního prostředí. Tuto práci v ČR také zkomplikoval Covid a rodině tedy opakovaně charita pomáhá v zajištění základních životních potřeb. Paní se omlouvá, ale fotografovat se nechtěla.

S velkým díky za vaše dobrá srdce!
Mgr. Petra Brychtová
vedoucí služeb Střediska DCHCB

jihocesi pc fokolare 1

29. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

V Praze, pátek 25. června 2021

Drazí přátelé!

Jak jsme se dozvěděli nejen ze sdělovacích prostředků, ale přímo od postižených, bouře s kroupami i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku. Zanechala škody na domech, autech i zeleni. Mnozí z Vás se hlásí, že by rádi pomohli.

Pro pomoc postiženým v rámci Díla Mariina je možno použít stejný účet a variabilní symbol jako u sbírky pro zasažené covidem-19, tj. číslo účtu: 474026843 / 0300, variabilní symbol: 557, poznámka pro příjemce: Morava.

Případně lze přispět prostřednictvím sbírky vyhlášené pro tento účel Diecézní charitou Brno:
číslo účtu: 4211325188 / 6800, variabilní symbol: 2002

Za vaší pomoc děkujeme!

Michaela Harantová a Jirka Kratochvíl

pomoc jhm 210625

25. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault

Zveme Vás na červencovou on-line diskuzi v rámci Františkovy ekonomiky - na téma Společné dobro - co to znamená?

spolecne dobro mlcoch

Papež František nás vyzývá k obnově společného dobra. Co to ale znamená?

Pozvání na diskuzi přijal prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Společné dobro se neobejde bez obětí, a bez ochoty těch, kdo dávají ze svého nadbytku více nejen absolutně, ale i relativně v porovnání s těmi, kdo dávají ze svého nedostatku. Společné zlo Covidu (jako „dobra s opačným znaménkem“) nás o potřebě oběti přesvědčovalo denně.
Jak můžeme přispět ke společnému dobru? Jsme ochotni se uskromnit a být více štědří?

Registrujte se do 12.7. přes formulář zde: https://forms.gle/67YP5tfUvX3Jhy689
Poté Vám bude zaslán odkaz na diskuzi, která proběhne přes Google Meet.

Diskuze jsou vždy druhé úterý v měsíci od 19. hodin.

24. 6. 2021

0
0
0
s2sdefault