Mladí z Velké Británie vytvořili tento vánoční stromeček, kdy každý den Adventu je věnován jednomu #daretocare skutku.
Je to jeden z nápadů, jak prožít Advent zase trochu jinak.

daretocare 

17. 12. 2020

0
0
0
s2sdefault

meditzione 14.09.2020 men

Kdo miluje, vládne. Je to přesně tak. Platí to pro tebe i toho, kdo je chudý a nemocný a setkává se s lidmi bohatými a plnými zdraví. Vždyť ten, kdo miluje, dává. Dává stále. Svým dáváním se stává pánem a má v sobě plnost, která nikdy nekončí.

Snad právě proto nám Bůh přikázal milovat – proto, aby nám dal radost z pocitu, že (…) jsme dětmi Boha, Krále králů.

Každý, kdo je vedle mě, je stvořený jako dar pro mě a já jsem stvořena jako dar pro něj. Na zemi je všechno se vším ve vztahu lásky – každá věc s každou věcí. Je však třeba být Láskou, abychom mezi všemi bytostmi našli zlatou nit.

Chiara Lubichová (Výbor z díla, Nové Město 2016)

14. 9. 2020

0
0
0
s2sdefault

Pravoslavný patriarcha Bartoloměj I., který přijel do Říma na mezináboženské setkání Nikdo se nezachrání sám,  navštívil 20. 10. 2020 centrum Hnutí fokoláre v Rocca di Papa.

patriarcha

Prezidentka hnutí Maria Voce a spoluprezident Jesus Moran provedli Bartoloměje I. domem, kde žila Chiara Lubichová, se kterou patriarchu pojilo dlouholeté přátelství a vzájemná úcta.

Těmito slovy si ji připomenul: „Chiara se přihlásila k bratrství, jednotě a míru ve všech oblastech lidského života. Prostřednictvím svého života a svých spisů nám poskytla poselství, které nemůžeme ignorovat.“

A dále: "Hnutí a všechna díla, která dnes existují, jsou díky jejímu charismatu svědectvím o životě stráveném pro Pána, který také prošel křížem, ale vždy směřoval ke vzkříšení."

V projevu se obrátil i k Marii Voce-Emaus, kterou pojmenoval jako „nejdražší sestru... jejíž přátelství s námi a s naším ekumenickým patriarchátem je dlouhé a pevné, protože léta jejího pobytu v Konstantinopoli, (kde působila dříve, než se stala prezidentkou Hnutí) zanechala nesmazatelný otisk služby bratrství, jednoty a lásky pro všechny...“

Pak byly patriarchovi představeny některé akce pořádané u příležitosti stého výročí narození Chiary Lubichové. Mezi nimi celosvětová aktivita mladých z Hnutí fokoláre, United World Project, pod heslem „Odvaha postarat se“, zaměřená na péči o životní prostředí a nejkřehčí části společnosti po celém světě. Patriarcha to komentoval slovy „Myšlenky a akce, teorie a praxe. Doufám, že do tohoto projektu budou zahrnuti někteří mladí pravoslavní, kteří s vámi budou spolupracovat pro dobro lidstva “. 

Zdroj: vimeo.com

13. 11. 2020

0
0
0
s2sdefault

Čemu nás naučila pandemie? Jak budovat nový svět? Jaký může být specifický příspěvek každého z nás? Přinášíme výňatek ze slov, která spontánně pronesla současná prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce (Emmaus) při setkání se společenstvím Hnutí fokoláre v Kampánii (jižní Itálie), a to 16. července tohoto roku, tedy v den, kdy se v Hnutí fokoláre připomíná speciální událost: pakt jednoty(1), který Chiara Lubichová uzavřela s prvním ženatým fokolarínem, spisovatelem a politikem Iginem Giordanim v roce 1949 a na který se odvolává.

20201104 maria voce

I tato pandemie nám dala velkou lekci, musíme to uznat. Způsobila nám utrpení a nechává nás ještě trpět? Nevíme, kolik bolestných důsledků této pandemie může ještě přijít, ale byla to i velká lekce. Hlavním ponaučením bylo, že nám řekla: všichni jste stejní! Jste všichni stejní: bohatí, chudí, mocní, bídní, děti, starší lidé, imigranti… všichni jste stejní. To zaprvé.

Druhá věc: jste všichni stejní, ale je tu někdo, kdo trpí více i přes rovnost. Tak jak to, že jste všichni stejní? Jste všichni stejní, protože Bůh učinil všechny stejné. Velmi odlišné od sebe navzájem, ale všechny jeho děti, všechny stvořené Jím se stejnou láskou, s velkou láskou. Pak přišli lidé a začali dělat rozdíly. I nyní pokračujeme v dělání rozdílů: tento ano, tento ne; tento má větší hodnotu, tento má menší hodnotu. Tento mi může něco dát, tento mi nemůže dát nic, tenhle mě využívá, tenhle méně… Začínáme dělat rozdíly, a co se přitom stane?

Stane se, že existují země, kde jsou dobře vybavené nemocnice a země, kde nejsou. Jsou země, kde mají roušky pro každého a jsou země, kde je nemají.

Existují oblasti – dokonce i v naší Itálii – kde je dobrý přístup k internetu a každý se může účastnit vyučování online, a jsou oblasti, kde přístup není. Takže všichni jsou si rovni před Bohem, ne všichni jsou si rovni před lidmi, ne všichni jsou si rovni v srdcích lidí. Je tomu tak i u nás? Možná jsem i já někdy raději s jedním člověkem než s jiným a dělám tento rozdíl mezi jedním a druhým, vidím to tak i já. Takže opravdu žiji pakt, když jsem taková? Ten pakt, který mi říká, že mám být skutečně připravená dát život za druhého? Ale ne za druhého, který se mi líbí, ale za druhého, ať je to kdokoli.

Dnes se říká, že musíme vytvořit nový svět, nové lidstvo. Všichni říkají, že je třeba vytvořit nový svět. V malém Chiara vytvořila nový svět, rodina Chiary roztroušená po celém světě je nový svět v malém. Samozřejmě je to pokus, je to skica, je to malé znamení, ale znamená to, že je to možné. Pokud to bylo možné udělat v malém, proč tato malá skupina – která je ale malá relativně, protože je to několik set tisíc lidí roztroušených po světě – proč tento malý lid, který je lidem Chiary, není k dispozici všem, aby jim řekl, že nový svět je možný?

Je to možné! Musíme být přesvědčeni, že je to možné. Mimochodem, jaká byla dnešní myšlenka na den? „Věřit v sílu lásky.“ Takže v první řadě věřit, že láska je silou. Zakusili jsme to? Ano, tolikrát jsme to zakusili. Ale teď to trochu pokleslo, na teploměru lásky klesla hodnota. Pojďme přidat trochu rtuti, aby teplota znovu stoupla! Nechme stoupnout lásku a uvidíme, že všechno stoupne a budeme tou realitou, která prochází světem, aniž bychom museli chodit a říkat: „Víš, my to děláme tak, pojď s námi, protože jsme takoví.“ Ne! Svět se musí zachránit, svět musíme zachránit naší láskou.

Maria Voce (zpracovala Stefania Tanesini, převzato z www.focolare.org, redakčně kráceno)

__________
1. Pakt, v němž oba Ježíši v eucharistii slibují, že se budou navzájem milovat, jako je miloval On, až po opuštěnost od Otce, a prosí Ho, aby je slil v jedno. Více viz Nové město 9/2019, str. 14.

 

 

4. 11. 2020

0
0
0
s2sdefault

Krásné místo na Velehradě jsme vyměnili za posezení u obrazovek počítačů. Mnozí z nás (včetně starší generace) se zdokonalili v počítačové gramotnosti připojením se na ZOOM nebo sledováním programu na YouTube.

mp online fotoautor: Jakub Havliš

Setkání začalo ve středu 28.10. Viděli jsme se s lidmi ze všech míst naší republiky, poslechli si téma „Ježíš žije mezi námi“, potom jsme si ve skupinkách sdělovali zkušenosti, jak se nám daří žít tuto Chiařinu myšlenku.

Odpoledne bylo milé setkání s dětmi. Pověděly, jak pomáhají rodičům, jak žijí skutky lásky, plnily různé úkoly a zazpívaly si. Následoval program pro dospělé s informacemi o životě Díla Mariina, svědectví mladých o účasti na SummerJobu a také představení nové encykliky papeže Františka Fratteli tutti.

Druhý den internetového setkání (pátek 30.10.) byl ve znamení konkrétních zkušeností účinků a plodů života s Ježíšem mezi námi. Tento život přináší plody naděje a důstojnosti, plody pokoje a radosti, plody smíření, plody útěchy, plody moudrosti, tak, jak to vyslovil papež František před více než 2 roky na Velikonoce 2018. Tato slova jsou stále aktuální.
Setkání se zúčastnila také skupinka našich neslyšících přátel. Díky výborné „přepisovatelce“ mluveného slova se mohli aktivně zapojit do programu i zkušeností.

Součástí programu byla přednáška doc. PhDr. Jaroslava Šebka s názvem „Hnutí fokoláre a jeho přínos v naší společnosti v době totality“.

Současná nelehká situace lidí a rodin u nás i ve světě je pro nás výzvou. Ze sbírky „Celosvětová pomoc lidem postiženým pandemií COVID-19“ byly zaslány finanční prostředky konkrétním rodinám. Více si můžete přečíst na https://www.focolare.cz/12-clanky/612-podekovani-za-pomoc-pri-covid-19.

Pro toho, kdo se chce připojit k výzvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre, dáváme k dispozici odkaz na stránky s dalšími informacemi https://www.focolare.cz/12-clanky/590-celosvetova-pomoc-lidem-postizenim-pandemii-covid-19 

Marie Víchová

31. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

Pandemie COVID-19 rozpoutala po celém světě bezprostřední vlnu solidarity, do níž se zapojili i lidé z Hnutí fokoláre (viz např. Zpravy z celosvetove karanteny).

Problémy postižených však neskončí jejím odezněním. Očekává se značný propad příjmů mnoha lidí.

20200511 covid syrie

Proto se chceme připojit k výzvě Mezinárodního centra Hnutí fokoláre, jíž byla vyhlášena akce mimořádného společenství majetku určeného pro pomoc osobám pandemií zasaženým.

Tato výzva směřuje především k intenzivnějšímu společenství majetku a pomoci potřebným v rámci místních komunit, v nichž členové a příznivci Hnutí žijí. Taktéž se lze do akce zapojit podle jednotlivých větví Hnutí (volontáři, volontárky …), budou-li takovou pomoc organizovat.

Ve snaze o co největší koordinaci poskytované pomoci, a to nejen v rámci Česka, ale i s ohledem na celosvětové potřeby, otevíráme konto pro jednorázové nebo opakované příspěvky:

Číslo účtu: 474026843 / 0300

Variabilní symbol: 557

Sdělení pro příjemce:
COVID ČR: prostředky budou použity pro potřebné v rámci České republiky
COVID Evropa: prostředky budou použity pro potřebné v zemích tzv. „fialové zóny“ (zejména Balkán a Východní Evropa)
COVID svět: prostředky budou zaslány potřebným prostřednictvím Mezinárodního centra Hnutí fokoláre
COVID Sýrie: prostředky budou zaslány jako účelová pomoc pro Sýrii prostřednictvím organizace AMU (Associazione per un mondo unito)

Na zaslané finanční částky bude vystaveno potvrzení o daru. O příjmech a výdajích takto shromážděných prostředků Vás budeme informovat na stránkách www.focolare.cz.

Za Hnutí fokoláre:
Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl, koordinátoři akce mimořádného společenství majetku COVID-19

11. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

Drazí,
rádi bychom poděkovali všem z naší Fialové Zóny, kdo přispěli pomocí v současné situaci, jménem všech rodin ze Srbska a Černé Hory, které v nejtěžších chvílích pro své přežití obdržely tuto pomoc. Zde jsou někteří z nich:

• Když jsme šli zanést peníze Tonimu a jeho ženě, on se právě vracel domů, protože si šel půjčit peníze na koupi dřeva na zimu. Když jsme jim vysvětlili, odkud přichází pomoc, byli velmi dojatí a vděční, protože cítili, že to Bůh se o ně stará. Vždy byli aktivní na setkáních Hnutí, dokud neonemocněli. On ztratil před 15 lety práci, právě v době, kdy jejich 2 dcery studovaly. Aby si něco vydělal, dělal příležitostné práce a poté dělal těžší práce na lodi, to vše bez pojištění, proto teď ani jeden z nich nepobírá důchod. Manželka onemocněla rakovinou a vzápětí onemocněl i on v důsledku velkých výkyvů teplot na lodi. Žijí velice skromně z toho, co si vypěstují na zahrádce, a aby zaplatili za elektřinu a vodu, Toni vypomáhá ve farnosti.

• Mladá rodina V. je již několik let zkoušena kvůli nemoci manželky, která po narození prvního a druhého dítěte měla akutní poporodní psychické potíže. Pokaždé jí trvalo dva roky než s pomocí silných léků našla opět rovnováhu. Manžel má dva malé obchůdky s koberci a o víkendu prodává i na trhu. Po narození dětí se o ně musel starat on, vstával v noci a krmil maličkou... I přes pomoc příbuzných to pro něj bylo velmi těžké období. Když přišel covid, nemohl tři měsíce pracovat, ale musel platit nájmy. Od rodičů jsme se dozvěděli o jejich ekonomické situaci a s penězi od vás jim můžeme pomoci. Pro manžela, který dosud sám řídí rodinu, to bylo velké překvapení. Zavolal nám, aby poděkoval, téměř omluvně, protože jsme se dlouho neviděli – právě kvůli kritické situaci manželky. A pak řekl – když si budete chtít koupit koberec, já vám ho daruji.

• Od našich přátel z jedné vesničky jsme se dozvěděli o rodině se třemi dětmi. Tatínek je dělník u čalouníka, zatímco maminka jako kadeřnice chodí od domu k domu, když ji někdo zavolá. Ale kvůli koronaviru nemohli pracovat a neměli žádný příjem, do té míry, že neměli co jíst. Získaná pomoc pro ně byla velkým darem, který je v této situaci zachránil.

• Ve Vojvodině v jedné rodině se čtyřmi malými dětmi si manžel, bývalý gen 3, vydělává hraním na svatbách v Maďarsku, protože si tam může vydělat trochu více. V době Covidu se ale všechno zavřelo. Manželka pracuje v malém obchůdku za plat 250 eur, který ani nedostává pravidelně. Rodinná situace byla kritická, byli nuceni se zadlužit, ale stále ještě neviděli žádné východisko pro své každodenní výdaje, školní učebnice...Každý večer se se všemi dětmi modlili, aby jim Bůh pomohl. Když se dozvěděli, že získají pomoc, všichni se sešli, i s prarodiči, aby jim oznámili se slzami v očích a s dojatým srdcem Boží odpověď. Ve všech tato zkušenost zanechá stopu na celý život.
Nyní na podzim (jako již v předchozích letech) manžel začíná pracovat ve vesnici jako palič grappy, tudíž má na několik měsíců příjem.

• V Podgorici, hlavním městě Černé Hory, známe již mnoho let dvě albánské rodiny. Muži byli velmi aktivní jako gen 2.
Jedna rodina má dvě děti a manželovi před pár lety operovali srdce, jeden syn má cukrovku a manželka nemá práci. Žijí velmi skromně. Mají jedno auto už 20 let. Co se týče jídla, musí být ze zdravotních důvodů velice opatrní. Přes to přese všechno jsou vždy velmi pozitivní a mají ve své rodině krásné vztahy. V době koronaviru jako mnoho jiných lidí i tento manžel dostal jen minimální mzdu a bylo těžké přežít, proto říkají, že „Boží prozřetelnost přišla jako vždy v pravý čas.“
Podobnou zkušenost má i druhá rodina se čtyřmi dětmi, poslední se nedávno narodilo. Ani zde manželka nemá práci.
Všichni jsou dojatí a z celého srdce děkují.

Bělehrad, září 2020

pampelika

16. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

segidio template orizzontale 1920x1080 copia 01

V úterý 20. října se město Řím stane „hlavní městem míru“; ve kterém proběhne mezinárodní setkání s názvem „Nikdo se nezachrání sám – bratrství a mír“.

Jedná se o v pořadí 34. setkání, které pořádá Komunita Sant’Egidio, v duchu modlitebního setkání v Assisi. První historické setkání tohoto druhu se konalo v roce 1986 na přání papeže Jana Pavla II. Událost začíná v 16 hodin. Setkají se zde představitelé velkých náboženství a zástupci různých institucí. V těžkém období našich dějin, v důsledku pandemie, ale i v důsledku starých a nových válek – jakou je již desetiletá válka v Sýrii nebo nejnovější válka v Náhorním Karabachu, nabídne srdce Evropy celému světu slavnostní chvíli zamyšlení, modlitby a setkání, poselství budoucí naděje ve jménu většího dobra, kterým je mír.

Poté, co představitelé jednotlivých náboženství přednesou svou modlitbu na různých místech (pro křesťany to bude bazilika Ara Coeli, které se zúčastní papež František, patriarcha Bartoloměj I a představitelé různých pravoslavných a protestantských církví), se v 17:15 hodin náboženští vůdci shromáždí na hlavním náměstí k závěrečnému obřadu. Po příchodu prezidenta italské republiky Sergia Mattarelly, se ujmou slova zakladatel Komunity Sant’Egidio Andrea Riccardi a skrze video-poselství předsedkyně Evropská komise, Ursula von der Leyenová. Zazní příspěvky vůdců a představitelů náboženství, kterými budou: patriarcha Konstantinopoli, Bartoloměj I., hlavní rabín Francie, Haim Korsia, generální tajemník Vyššího výboru lidského bratrství, Mohamed Abdelsalam Abdellatif (islám), buddhista Shoten Minegishi a na závěr promluví papež František. Bude následovat minuta ticha k uctění obětí pandemie a všech válek, poté bude přečtena výzva míru roku 2020, jejíž znění  předá skupina dětí velvyslancům a představitelům národní a mezinárodní politiky.

V závěru papež František spolu se všemi náboženskými vůdci zapálí svícen míru. Vzhledem k aktuálním opatřením z důvodu pandemie se akce může zúčastnit pouze omezený počet lidí. Na webu komunity Sant’Egidio www.santegidio.org je možná registrace ke sledování přenosu  v následujících jazycích: italština, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina a japonština 

Zdroj: https://preghieraperlapace.santegidio.org/

16. 10. 2020

0
0
0
s2sdefault